CULTUROLOGY, CULTURAL STUDIES, SCIENTIFIC ACTIVITY l
KULTUROLÓGIA/ KULTÚRNE ŠTÚDIÁ/ VEDECKÁ ČINNOSŤ

Vedecká a vedecko-populárna činnosť, kulturologická prax, hudobná, filmová, literárna kritika, eseje, interpretácie filozofických kníh a kulturologické práce

 

 

 

 

Ocenenia

1. miesto na vedeckej sekcii ŠVOUČ Katedry kulturológie FF UKF v Nitre: "Úloha kulturológie začiatkom 21. storočia alebo kultúra v neo-liberálnej post-spoločnosti"; následná účasť na celoslovenskej
1. miesto na vedeckej sekcii kola ŠVOUČ Katedry kulturológie FF UKF v Nitre: Rondely – praveká architektúra plná otáznikov?, publikované v zborníku práce pre FF UKF , akademický rok 2012/2013:  PERNÝ, L. Rondely – praveká architektúra plná otáznikov. In: Víťazné práce ŠVOUČ. za akademický rok 2012/2013.  Filozofická fakulta. Univerzita Konštantína Filozofa. Nitra. 2013. ISSN 1337-8740
3. miesto
na umeleckej sekcii katedrového kola ŠVOUČ Katedry kulturológie FF UKF v Nitre: bubenícke sólo Psychedelic Springland), akademický rok 2011/2012
Vedecké projekty a výskumy
Výskum dejín utopizmu
Výskum súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie
Výskum odkazu Ladislava Novomeského
Výskum kontrakultúry 60. a 70. rokov
Verejné prednášky
Verejná prednáška Antická sociálna filozofia
Verejná prednáška - trendy v súčasnej sociálnej filozofii
Cyklus prednášok o sociálnej filozofie s prof. Belásom (FF PU)
Prezentácia knihy Vybrané kapitoly zo súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie
Prezentácia knihy Kultúrna revolúcia Laca Novomeského
Utopisti a Bibilia, prednáška v Poľsku
Vystúpenie na konferencii o družstevníctve v Brne
Vedecký cyklus CULTUROLOGOS na Katedre kulturológie FF UKF  (
info na webe katedry, galéria)
Slávnosť a prezentácia knihy Hudobná kontrakultúra na prelome 60's 70's v kulturologickej perspektíve (info na webe ASA
, KNS, celý video záznam)
Kulturologická prax
Organizácia podujatí v KNIŽNICA 2 Košice
Moderátor podujatí na platforme DAV DVA
Moderátor v rádiu TLIS, relácia 60's 70's FREAKS_JAM
Prax v Krajskom osvetovom stredisku Nitra (2014) a organizácia cestovateľskej prednášky "Stopom až pod Ararat" Mgr. M.  Husára, PhD. a Mgr. M.  Kollár
Príprava a podieľanie sa na hudobných a kultúrnych podujatiach
Písanie vedeckých a populárno-vedeckých článok, hudobných recenzií
Spravovanie stránky Milujeme psychedéliu a hudobné žánre 1960s a 1970s, ktorá mapuje kontrakultúru prelomu 60. a 70. rokov
Vystúpenia v Rádiu Devín, Rádiu Bunker, Rádiu TLIS
Výpomoc a moderovanie podujatí Faunova čajovňa v Pezinku (2014)
Podieľanie sa na ekologicko-kultúrnej akcii Deň Zeme v Mojmírovciach v spolupráci s katedrou kulturológie FF UKF (2014)
Výpomoc podujatia Park pri čajovni na Konci Vesmíru v Šali (2014)
Príležitostná externá dramaturgia pre alternatívne Rádio Bunker (2013-2014)
Prednáška Intuitívna hudba v teórii a praxi a hudobné vystúpenie na univerzitnej akcii "Lure of the Magical: Imagination in Contemporary Arts and Literature", Department of English and American Studies, UKF (2013)
Podieľanie sa na akcii Umelecké hody v promenáde  Trnava (2012)
Organizácia vernisáže Dedičstvo v Čajovni na Konci Vesmíru (2012)
Organizácie vernisáže obrazov a fotografií Petry Bílikovej a Kataríny Kissovej v Čajovni na Konci Vesmíru (2012)
Vedecká publikačná činnosť

Pozri link. l