Trať Mládeže

(Hronská Dúbrava -Banská Štiavnica)

Dôležitá poznámka : Článok som písal ako trinásť ročný, preto ho nechávam viac-menej v pôvodnom znení

Prechádzka "Traťou mládeže"

...Jedna z mojich mnohých ciest po železniciach viedla do Banskej Štiavnice. Ráno sme nasadli do vlaku z Komjatíc do Šurian. Príchod - načas (prípoj EC -meškal).Keď prišiel EC do Zvolena nastúpili sme do neho...

...Vlak EC prichádza do Hronskej Dúbravy 9:40. Na prestup ideme do malej "motorky". ...10:05 -oneskorene ale predsa odchádza motoráčik. Hneď na začiatku cesty nás uvítala zvučka z rozhlasu -,,Nasleduje Kozelník". Moderný motoráčik sa pomaly rozbieha a v pozadí vidíme ešte zvyšok zvršku pôvodnej úzkorozchodky, ktorá je už dávno zrušená. Bola to pôvodná trasa tejto železnice. Na koľajach rovina - okolo kopce (tak to vyzerá hneď za stanicou Hronská Dúbrava). Po rovine nasleduje most, pomník Trate mládeže, stúpanie, most... Motoráčik zrazu naberie rýchlosť do stúpania. Vo vlaku je nás v priemere 15 a z toho asi traja železničiari, traja študenti, dôchodcovia, a obyčajný cestujúci. Okolo krásna zasnežená krajina a ihličnaté stromy lemujú trať krútiacu sa okolo kopca. Po dlhej ceste stúpaním sa objaví priemerne veľká stanička - Kozelník. Nastúpilo  tu pomerne dosť cestujúcich. Za Kozelníkom sa znova trať kľukatí okolo kopca a je tu aj viadukt. Ako sme tak boli vo vlaku, domáci pili "pálenô" a bolo im "veselô". V rozhlasy zrazu zaznelo- ,,Nasleduje Banská Belá zastávka, zastávka je na znamenie...". Zastávka Banská Belá bola ozaj len na znamenie. Nenastúpila tu ani živá duša. Zastávka je plechová "búda" ktorá je aj dosť malá. Po zastávke Banská Bela nasledovala stanica Banská Belá .Vlakvedúci vybehol do staničnej budovy nahlásiť, že vlak už prišiel do Banskej Belej. Staničná budova je na chlp rovnaká ako Kozelník. Po zastávke sa znova trať kľukatí medzi kopcami. Nasleduje ďalšia zastávka na znamenie- Banský Studenec. Je rovnaká ako Banská Belá zastávka. Vedľa zastávky je iba zopár domov a les. Po nej nasleduje tunel /prvý aj posledný na tejto trati/. Vyjdeme z tunela, zopár stromov a kopcov a je tu konečná stanica Banská Štiavnica. Dnu v stanici sú pekné obrazy z budovania pôvodnej trasy. Na stanici bol iba prednosta, ktorý odmetal sneh...

© L. Railman Perný, 2006