STAVEBNÉ PROJEKTY A ZÁHRADNÁ KRAJINNÁ TVORBA l

 

Ponuka služieb v oblasti: projektant, kreslič, zhotovenie stavebných výkresov-projektových dokumentácii

 

ukončená Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre (pozemné staviteľstvo s rozšírením na záhradnú a krajinnú tvorbu) a ukončená vysoká škola v odbore kulturológie FF UKF v Nitre a FiF UK v Bratislave
prax správcu budov v štátnom podniku
prax Ivan Hoštanský - projektová a iná činnosť 2009-2011 (projektovanie a zamerievanie objektov, zameriavanie skutočného stavu objektov a následné projektovanie stavebných výkresov
znalosti: programov Autocad, Scribus + klasické programy MS Word, Front Page, Excel, Power Point-
ponuka: zhotovenie stavebných výkresov, vypracovanie projektovej dokumentácie stavby- tvorba jednoduchých stavieb a stavebných úprav v záhradách a krajine, prehľad v postavení a význame vegetácie v krajinách s prehľadom sortimentu rastlín a ich uplatnení v krajinárskych úpravách- teórie a princípy navrhovania záhradnej a krajinnej tvorby- vyhotovenie kalkulácie a rozpočtu stavieb-základná obsluha geodetických prístrojov pre vytyčovanie stavieb- geometrické zameranie skutočného stavu a následné vytvorenie stavebného výkres

KONTAKT  Tel./E-mail (Mgr. Lukáš Perný)  @ +421 911 543 147 lucasperny@gmail.com