Železničná trať Brezno -
Pohronská Polhora -Tisovec - Rimavská Sobota - Jesenské
Dôležitá poznámka : Článok som písal ako štrnásť ročný, preto ho nechávam viac-menej v pôvodnom znení

... presuniem sa v čase až do železničnej stanice Brezno ...
Na výlet som sa veľmi dlho pripravoval. Podnetné boli aj dedové komentáre, ktoré dodávali výletu iný rozmer. Keď sme sa dostali legendárnym rýchlikom R 811 Horehronec, ktorý ešte pokračoval v jazde na smer Dedinky, Mlynky a t ď (tiež pekná trať), mal som pocit, že som v inom svete. Všade krásne hory, spev vtákov a čistý vzduch. Čakal nás krásny "motoráčik", ktorý nemal ani prívesný vozeň - "o to bude cesta zaujímavejšia", pomyslel som si.  
D:\WEB_PAGE\arp\slovakia\history\h174-3.htm - historické či iné podklady nájdete na RAIL CD  alebo www.rail.sk\arp\slovakia\history\h174-3.htm na RAIL SK

   
 

odchádzame z Brezna ...
Dojem prímestských zástávka mení zastávka Brezno-Rohožná (11:09), ktorá je už prakticky úplne mimo mesta ...

... malé dedinky, malé zastávky, malebná oblasť a trocha príliš malý "motoráčik" ...

Ako sa tak blížime k ďalšej zastávke, vnímam malebnú oblasť a malé dedinky. Každý dom má na záhrade malú stodolu alebo stajňu....
K Pohronskej Polhore nás delí už Michalová. A sme tu ... Pohronská Polhora

... najzaujímavejšia časť Pohronská Polhora - Tisovec ...
ojedinelý lomený oblúkový viadukt

vlaky.net - fotogaléria k 109. výročiu trate Pohr. Polhora - Tisovec l © Ing. Patáček


photos from vlaky.net l 109. výročie trate Pohronská Polhora – Tisovec  od Ing. Petra Pátečeka l
 1. - MOs na trati l  2. -
Pohronská Polhora: 812.007 - Os vchádza do stanice l Žst. Zbojská: výpravná budova, 19.11.2005, 4. - Trať 174: prerušenie ozubnice na prejazde, 19.11.2 l - all photos © Ing. Patáček

ďalšie fotografie nájdete v archíve vlaky.net

 

                   rail.sk  -  TISOVECKÝ TUNEL
                                          
pred stanicou  Tisovec nasleduje "Tisovecký tunel" ktorý nájdete aj na rail.sk

© Emil Schenk
článok ku fotografii - Miroslava Kožuch - nájdete tu - www.rail.sk\skhist\tunely\174.htm alebo na RAIL CD

a sme tu ... železničná stanica TISOVEC


Pre zaujímavosť : Z Tisovca mala ísť projektovaná železničná trať Slavošovce - Lubeník - Revúca - Tisovec , nájdete tu tunely a mosty bez železnice. Články o tejto projektovanej trati nájdete aj na www.vlaky.net v článku Gemerské spojky.

--  dostávame sa do tretej časti trate a to z Tisovca do Jesenského ...

Je 12:00 a ochádzame z Tisovca na smer Jesenské. Nasleduje most, zastávka Tisovec mesto a Rimavské Píla, kde nastúpilo dosť našich "čiernejších" spoluobčanov. Potom bola Hačava a Hnušťa, kde nastúpil aj prednosta tejto železničnej stanice, s ktorým som sa neskôr zhováral o tratiach po okolí ako : Lučenec - Kalonda - Veľký Krtíš, Breznička Kat. Hura, Rimavská Sobota - Poltár a iné. Prekvapila ma malá zastávka Likiér. Okrem lesov a veľkých výšok by ste si mohli všimnúť aj ľadové cencúle pri trati. Preskočím Rimavské Brezno a spomeniem ešte projektovanú trať Kokava nad Rimavicou - Rimavská Baňa. Ďalšia "Rimavská" zastávka boli Rimvavské Zálužany. Uvideli by ste tu ešte zastávky a stanice : Kociha, Hrachovo, Nížný Skalník, Veľké Teriakovce, Čerenčany zastávka a moja menej obľúbená stanica Rimavská Sobota

"Motoráčik" bol úplne "nabitý" a blížili sme sa ku konečnej stanici Jesenské. Vo vlaku bol dosť počuť, že sa blížime k našim južným susedom. Hory už pomaly, ale isto zanikli v nížine a zostali nám len spomienky. Sneh a ľad nahradila voda a podvodnená  trať Rimavská Sobota - Jesenské. Išli sme asi "dvadsiatkou" keď sme sa už konečne dostali do  konečnej stanice Jesenské.    

ODKAZY :

www.rail.sk\arp\slovakia\history\h174-1.htm
www.rail.sk\arp\slovakia\history\h174-2.htm
www.rail.sk\arp\slovakia\history\h174-3.htm
www.rail.sk/arp/slovakia/history/h608.htm 
www.vlaky.net
www.grebe.host.sk
www.zelfoto.sk
www.trains.hu
www.slovakrail.sk l www.zsr.sk

 

© L. Railman Perný  a kol. február 2006
photos : © www.train.hu