Železničný okruh Hronská Dúbrava - Zvolen - Banská Bystrica - Diviaky - Horná Štubňa - Hronská Dúbrava

photo from railway pages   http://zeleznica.railnet.sk/modules/AMS/article.php?storyid=46

Článok už čoskoro...

www.vlaky.net
www.grebe.host.sk
www.zelfoto.sk
www.trains.hu
www.slovakrail.sk l www.zsr.sk

© L. Perny, 2010