VITAJTE NA OFICIÁLNEJ STRÁNKE DR. LUKÁŠA PERNÉHO
NOVINKY PROFIL KONCERTY BIOGRAFIA DISKOGRAFIA BIBLIOGRAFIA

2024

✍ Kniha BERNOLÁKOVCI v procese tvorby

Matica slovenská v Slovenskej Matici, report

Nový dizajn časopisu
Slovenské pohľady

✍ Plán kníh o Novomeskom & Horváthovi, Ormisovi

✍  Návrat ku knihe PARFÉM 

✍ Príspevok v zborníku Janko Kráľ (Múzeum Janka Kráľa) - čoskoro

Vystúpenie na podujatí k 120-ročnici Ivana Horvátha v Bratislave

Premiéra v TASR (1, 2, 3)

2023

Už aj na TIKTOKU

Nové publikačné jednotky

✍ Nová publikácia k 150. výročiu úmrtia Samuela Jurkoviča

✍ Doslov v knihe Moderná utópia od H. G. Wellsa

✅ Nová kniha CLEMENTIS & MINÁČ (eds. Perný, Gešper), prezentácia 26. mája 2023 pri príležitosti odhalenia busty Vladimíra Clementisa v Aleji národných dejateľov (report tu)

✅ Príspevok v zborníku Palárik (Kysucké múzeum v Čadci)

✍  Príspevok v zborníku Odkaz štúrovskej generácie

✍ Participácia na poetickom debute Jany Baculákovej: Karamelka ako posudzovateľ

✍ Príprava ďalších e-kníh z produkcie Matice slovenskej

✍ Participácia v porote Ceny Ivana Kraska, ktorú udeľuje Literárny fond

Prednáška k storočnici Zdenka Lišku na Katedre filmových štúdií VŠMU

✅ Úspešne podujatie k 120. výročiu narodenia Daniela Okáliho

✅ Opätovne členom poroty pri udeľovaní Ceny Ivana Kraska (Literárny fond)

✅ Od apríla 2023 predsedom Spoločnosti Ladislava Novomeského

✅ Od februára 2023 zástupcom šéfredaktora najstaršieho slovenského kultúrneho periodika SLOVENSKÉ POHĽADY

✅ Hosťom v relácii Na moment, blogeri!

Nové publikačné jednotky k výročiam spisovateľov a národných dejateľov (Jonáš Záborský, J. M. Hurban, Peter Kellner-Hostinský, S. Jurkovič, Thomas More, Miroslav Válek, Ivan Horváth, Gustáv Husák, Jaroslav Hašek, Ján Poničan

Esej k 30. výročiu republiky

Nekrológ pre Juraja Jakubiska

Pocta Rayovi Manzarekovi

Podujatie Kulturologický večer s profesormi Hajkom a Leikertom

2022

Vždy keď dopĺňam túto stránku, pýtam sa sám seba, čo bude posledným riadkom môjho života. Nebude táto akutalizácia stránky posledná? Nuž, život ma stále niečim prekvapí a aj keď si myslím, že som už dosiahol všetko po čom som v živote túžil, stále príde niečo nové a tak je stále čo dopĺňať... Stránka railman.szm.sk funguje už od roku 2004, keď som ju založil ako dieťa, ktoré chcelo niečo zdeliť svetu. Snáď z toho všetkého, čo som vytvoril, bude aspoň niečo zmysluplné, vytvorí radosť, inšpiruje alebo vytvorí aspoň emóciu. Ďakujem Vám všetkým, ktorí ma na týchto stránkach čítate, počúvate, sledujete stránkach. Ste súčasťou môjho príbehu...
(posledná aktualizácia 21. december 2022)

A teraz novinky... 

✅ ocenenie za knihu Utopisti oficiálne odovzdané v Budmericiach VIDEO TU

✅ za rok 2022
vyše 70 publikačných výstupov a
50 kultúrnych podujatí

✅ premiéra v časopisoch SLOVANSKÝ OBZOR a
SLOVENSKO - NÁRODNÉ SPEKTRUM

Ďalšie citácie

citácia v práci Elzbiety Kal o slovenskej sorele (Akademia Pomorska w Słupsku)

citácia v práci Lenky Lee o utopickom projekte Klácela (Masarykova univerzita)

citácia v práci M. Ambrózyho o sociálnom myslení J. Francisciho

✅ Rozhovory s umelcami
živé rozhovory s umelcami na pôde Matice slovenskej v spolupráci so Spolkom slovenských spisovateľov každý mesiac a taktiež pravidelná propagácia umelcov na stránkach Slovenských národných novín či Orla tatranského

✅ Lukáš Perný podpredsedom
Spolku slovenských spisovateľov

✅ Lukáš Perný zvolený do Výboru Mladej Matice

✅ Utopisti na BIBLIOTÉKE 2022

✍ práca na francúzskom vydaní diela spisovateľa Ivana Horvátha


S rodinou Ivana Horvátha v Senici

✅ učet na TWITTERi

✅ organizácia vedeckých a spomienkových podujatí na Vladimíra Mináča a Vladimíra Clementisa


S rodinou V. Mináča a predstaviteľmi Matice slovenskej pri hrobe V. Mináča

Moderátor na spomienkovom podujatí k storočnici V. Mináča
 

Konferencia Mináč 100 l Clementis 120

✅ zalomenie, grafická uprava a predslov e-knihy Kol. aut.:
ROMAN KALISKÝ, robotník v službách národa ako výstup z podujatia k storočnici


Storočnica Romana Kaliského

✍ Vydanie knhy o utopickom vizionárovi Bernardovi Bolzanovi (autor predslovu)

✍ Druhé vydanie knihy Tomáša Winkler "Čas pred nesmrteľnosťou" (autor doslovu)

✅ Divadelná premiéra v scéne o Kukorellim a premiéra vo filmovom dokumente Zobrané spory Vladimíra Mináča
 
✍ Práca na novej knihe esejí
Parfém a editovaní ďalších kníh

✍ blogy na Pravde

✅ citácia v bakalárskej práci
Dominik Halíř: Gracchus Babuef a spiknutí rovných, Západočeská univerzita v Plzni

✅ citácia v zahraničnej štúdii
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ АСОЦІАЦІЇ В КАРНАВАЛІЗОВАНОМУ
АНІМАЦІЙНОМУ ЕКОДИСКУРСІ «ZOOTOPIA»

✍ Biografické profily o slovenských naródnych buditeľoch na Matica.sk k ROKU ODKAZU ŠTÚROVCOV

✅ Mediálne výstupy v TV HUMENNÉ, TV RUŽINOV a periodikách (1, 2, 3); Štúrovci v súradniciach dejín (1, 2, 3)

Rozhovor s Petrou Prokšanovou pre Haló noviny

✅ Úspešne ukončená stáž na Katedre filosofie Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze; konferencia s príspevkom ku knihe Štúrovci a Hegel 


V Prahe o knihe Štúrovci a Hegel

Predstavitelia VŠE a Matice slovenskej v Prahe

✅ Dve nové hudobné novinky z albumov M. Kollára na Youtube

✅ Doslov v slovenskom vydaní Utópie THOMASA MORA,
(pozri
bibliografia)

✅ Kniha Utopisti získala Prémiu  Ceny Alexandra Matušku,
ktorá je udeľovaná Spolkom slovenských spisovateľov za esejistiku a literárnu vedu... vyšiel aj
článok na Hlavných správach a objavila sa tiež zmienka o knihe vo vedeckom časopise FILOZOFIA a niekoľko recenzií (nižšie)

✅ Ohlasy a citácie v zahraničí
zoznam nových citácií doplnený v časti biografia dole

Rozhovory  
Margita Ivaničková, Viera Švenková, Silvia Gelvanicsová, Lucia Vlčeková, Maja Jacobs Jakubeková, Lucia Vlčeková, Tatiana Jaglová, Victoria Jarošová, Jiří Vaněk a ďalší

✅ Východoslovenské literárno-vedné miniturné
počas marca 2022 vystúpenie na Festivale slova v Humennom a v Dome Matice slovenskej Michalovce

✅ Z posudkov na knihu esejí o živote a spoločnosti PARFÉM

Solídna filozofická erudícia sa prejavuje aj v posudzovanej zbierke esejí, fejtónov, článkov s názvom Parfém, v ktorej autor tematizuje otázky medziľudských vzťahov, šťastia, lásky, smútku, melanchólie, bolesti, ale aj nádeje, zmyslu ľudskej existencie, či už na úrovni indivídua alebo spoločnosti. Autor sa inšpiruje domácimi aj zahraničnými filozofmi, spisovateľmi, osobnosťami zo sveta hudby, filmu, kultúry v širšom zmysle slova, reaguje na ich myšlienky, resp. ich originálne rozvíja v rámci vlastného textu, píše Etela Farkašová.

Parfém obsahuje rad žánrovo hybridných textov, ktoré oscilujú medzi esejou, krátkou prózou a niektorými novinárskymi žánrami (fejtón, besednica, causerie, stĺpček, črta, entrefilet), pričom za žánrovú dominantu, ktorá by asi tak najviac vystihovala podstatu Perného textov, možno považovať krátku esej, nie bez literárno-umeleckých ašpirácií komentujúcu a glosujúcu viac alebo menej konkrétne problémy nášho každodenného života, spravidla s väčším alebo menším presahom do všeobecnejších záverov a s využitím prozaických prvkov. Texty pútavým, čítavým spôsobom približujú vážne i vtipné postrehy týkajúce sa problémov, ktoré autora zaujali v rámci reflektovania početných problémov z oblasti kultúry, umenia a filozofie, pričom azda najvýraznejšie rezonuje oblasť etiky, píše Dalimír Hajko. Viac v bibliografickej časti

 

Prehľad kultúrnej a osvetovej činnosti
Pre čerstvé novinky  profily na
Facebooku, VK.com, Academia.edu a blog Pravda, kde nájdete všetky príspevky.

Čítajte tiež SLOVENSKÉ POHĽADY,
 LITERÁRNY TÝŽDENNÍK,
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ NOVINY, DOTYKY,
OROL TATRANSKÝ, FILOSOFICKÝ ČASOPIS
.
SLOVENSKO — NÁRODNÉ SPEKTRUM,
SLOVANSKÝ OBZOR, NOVÉ SLOVO, BOJOVNÍK

Zoznam
publikačnej činnosti na stránke Prešovskej univerzity a CREPČ

Publikované články 2024

✅ Bernolákovci, kulturologická štúdia. In: Slovensko - Národné spektrum 1/2024
✅ Tri otázky pre L. Perného od Maroša Smolca. In: Slovenské národné noviny 4/2024
✅ Tri otázky pre M. Hajnika, predsedu Mladej Matice. In : Slovenské národné noviny 3/2024
✅ Desaťročie prínosných experimentov a výbuchu krativity. In: Slovenské národné noviny 3/2024
✅ Za málo peňazí, veľa muziky. In: Slovenské národné noviny 2/2024
✅ Zjednocujúca konvencia na boj s fašizmom. In:
 Slovenské národné noviny 1/2024
✅ Rozhovor s Jaroslavom Rezníkom st. In: Slovenské pohľady 1-2, 2024
✅ Július Barč-Ivan. In: Slovenské pohľady 3-4, 2024
✅ Cena Rudolfa Fábryho. In: Orol tatranský 1/2024

Publikované články 2023

✅  Predslov. In: WELLS, H. G.: Moderná utópia. Bratislava : Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov. 2023. ISBN: 9788082022165
✅ Philosophical Attitudes of Vladimír Mináč in the Context of the Philosophy of the History of the Slovak Nation. In: Gnosis Vol. 6 No. 2 (2023): Continuous Publication Model - From July 1st - December 31, 2023.
✅  Introduction to the Aesthetic Aspects of the Slovak Left-Wing Revue DAV In: Gnosis Vol. 5 No. 2 (2022) (published 2023)
✅ Matica a svet budúcnosti. In: Slovenské pohľady, 11-12
✅ Úvodník k storočnici SSS a Rozhovor s Petrom Jarošom. In: Slovenské pohľady 9-10
✅  Davisti a Matica. In: Slovenské pohľady 7-8
✅  K ROKU ODKAZU ŠTÚROVCOV pred ďalšími výročiami. In: Slovenské pohľady 5-6
✅  Žijeme v dobe prechodu?. In: Filosofický časopis 3/2023
✅  Slovenský preklad Heineho filozofovania najmä o nemeckých klasických filozofoch. In: Filosofický časopis 2/2023
✅  Mináčova filozofia. In: Slovensko - Národné spektrum 3/2023
✅ Slávil slávu slávnych Slávov. Ján Kollár - básnik zjednotených Slovanov. In: SNN 16/2023
✅ Ján Kollár. In: Slovanský obzor 2/2023
✅ Ali Brindová: Horolezci (recenzia) In: Orol tatranský 11/2023
✅  Filozofia v každodennosti "nekonečných koncov" (Rumanovský: Koniec nekonečných koncov, recenzia) In: Orol tatranský 10/2023, 2023
✅  Davisti v kontexte štúrovskej vízie vzdelaného národa. In: Orol tatranský 9/2023
✅ Laco Novomeský (medailón). In: Národný kalendár 2024
✅ Storočnica DAVu. In: Národný kalendár 2024
✅ Ivan Horváth (medailón). In: Národný kalendár 2024
✅ Juraj Herz (medailón). In: Národný kalendár 2024
✅ Vladimír Clementis a slovenská literatúra. In: Literárny týždenník 3-4
Davistický "básnik proletárov", ktorý vniesol erotiku do slovenskej ľúbostnej poézie (120 rokov od narodenia Jána Poničana). In: Nové Slovo
 Davista, ktorý pomenoval mestá po národných dejateľoch (120 rokov od narodenia Daniela Okáliho). In: Nové Slovo
Fraňo Kráľ, prozaik drsnej sociálnej skutočnosti medzivojnového obdobia. In: Nové Slovo
Alexander Križka — spoluzakladateľ DAV-u, kritik cenzúry, divadelný teoretik, ktorý kliesnil cestu k modernému divadlu. In: Nové Slovo
Eduard Urx, 120 rokov od narodenia literárneho kritika. In: Nové Slovo

✅ Tri osobnosti Gemera. In: Matica.sk
✅ Adam František Kollár. In: Matica.sk  
✅ Ján Kollár. In: Matica.sk 
✅ Ján Palárik (aktualizované). In: Matica.sk 
✅ Michal Miloslav Hodža. In: Matica.sk

✅ Štefan Marko Daxner. In: Matica.sk 
✅ Samuel Jurkovič. In: Matica.sk 
✅ J. M. Hurban. In: Matica.sk
✅ Jonáš Záborský. In: Matica.sk
✅ Peter Kellner-Hostinský. In: Matica.sk
✅Jaroslav REZNÍK a Gustáv MURÍN o knihách a ich vzniku (report). In:  In: Slovenské národné noviny 7/2023
✅ Filmový mág nám zanechal trvalé dielo (Zomrel Felini slovenského filmu JURAJ JAKUBISKO) (nekrológ). In: Slovenské národné noviny 5/2023
✅ Kulturológovia v bartislavskej Matici (report). In: Slovenské národné noviny 5/2023
✅ Zdobila ho neobyčajná univerzálnosť (Peter Kellner-Hostinský - filozof, mystik, mesianista, redaktor a spisovateľ) (zle uvedený autor). In: Slovenské národné noviny 4/2023
✅ Filozofické spomínanie na hýbateľov kultúry (recenzia D. Hajko: Stopy v mojej duši). In: Slovenské národné noviny 2/2023
O tichu pomalosti a iných hodnotách (recenzia na knihu E. Farkašovej). In: Slovenské národné noviny 1/2023
Cena Rudolfa Fábryho za poéziu pre mladých autorov (report). In: Orol tatranský 2/2023
✅ Folklór a divadlo doviedli divákov do tranzu. In: Matica.sk

Zrealizované kultúrne podujatia 2023 (organizácia/moderovanie/aktívna účasť)

      december 2023, Vianočná dohoda (podujatie)
      15. december 2023, Cena Rudolfa Fábryho
      13-16. november 2023, Delegácia Matice slovenskej v Srbsku
✅ 10. november 2023, Perný & Gešper, Globálne a národné utópie, diskusia v Bardejove
✅ 9. november 2023, Konferencia Bernolákovci (príspevok o bernolákovcoch v slovenskej kultúrnej stavbe), UPJŠ, Košice
✅ 9. november 2023, Perný & Gešper, Globálne a národné utópie, diskusia pre INLIBIR a ISOP v Košiciach
✅ 8. november 2023? Perný & Gešpern, Globálne a národné útopie, Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
✅ 26. október 2023, Vernisáž a výročia Matice, Spolku a Živeny
✅ 14. október 2023, Lehota
V Lehote odhalili v rámci matičného dňa pamätnú tabuľu predsedovi Matice Lacovi Novomeskému
✅ 13. október 2023, Bernolák a bernolákovci v Trnave, Knižnica Juraja Fándlyho
✅ 27. september 2023, FINISÁŽ v DMS BRATISLAVA (Multižánrové podujatie naplnilo sálu DMS Bratislava In: SNN 21/2023)
✅  26. september 2023, založenie Slovanského odboru Matice
✅  25. september 2023, Štúrovci na Šariši + video
✅  19. september 2023, Clementis & Mináč v bratislavskej Univerzitnej knižnici
✅ 12. september 2023, založenie Kulturologicko-filozofického odboru Matice
(Priestor pre vedu In: SNN 21/2023)
✅ 26. august 2023, Spomienka na SNP 
(Boje s fašistami si pripomenuli divadelnou dramatizáciou. In: SNN 18/2023)
✅ 24. august 2023, privítanie na besede osobnosti Gemera
✅ 19. júl 2023, stretnutie so Živenou
(Matica slovenská a Živena prehlbujú spoluprácu, SNN 16/23)
✅ 16. júl 180 rokov kodifikácie v Hlbokom
(Matičiari na jubilejných oslavách slovenčiny v Hlbokom nechýbali. In: SNN 15/2023)
✅ 3. august 2023, Kongres Matíc a slovanských inštitúcií
(Cenné kontakty slovanských inštitúcií. Sen Ján Kollára o kultúrnej spolupráci v matičnej praxi. In: SNN 18/2023;
Matica je stále mladá (Sipko). In: SNN 17/2023)
✅ 28. jún, prezentácia knihy Clementis & Mináč v Prešove + video (Vlastenci alebo buržoázni nacionalisti (Schvantner). In: SNN 16/2023)
✅  26. jún Druhé multižánrové podujatie v Matici +
  (Priestory ani nestačili na návštevníkov. Druhé multižánrové podujatie v matičnej galérii v Bratislave opäť s úspechom. In: SNN 15/2023)
✅ 17. jún 2023, 150 rokov od úmrtia Samuela Jurkoviča, podujatie v Sobotišti,
✅ 8. jún 2023, Slovesná jar v Martine, vyhodnotenie súťaže Matičná esej
✅ 7. jún 2023, prednáška v Žiline pre DMS a školy k téme národného obrodenia
✅ 6 až 7. jún 2023 Slovesná jar
(Slovesná jar bola opäť jarne svieža. In: SNN 13/2023)
✅ 31. máj 2023, zasadnutie Spoločnosti Ladislava Novomeského v Senici
✅ 30. máj 2023, vernisáž výtvarníkov Matice slovenskej spojená s besedou so spisovateľmi VI. v Bratislave
(Multižánrové podujatie s výtvarníkmi a spisovateľmi. In: Literárny týždenník, 19/20, s. 19; Matica slovenská – nové vykročenie: kultúra a umenie; Otvorenie novej Galérie MS; V bratislavskom DMS sú vystavené diela Hložník,a Kulicha či Bártfaya; zmienka v TV Bratislava;
Výtvarníci v Matici. In: SNN 12/2023; Slovenské pohľady k 100 ročnici SSS a o Galérii MS. In: Literárny týždenník 23-24)
✅ 26. máj 2023, odhalenie busty V. Clementisa spojené s uvedením knihy v Rimavskej Sobote
(Clementis & Mináč: vlastenci alebo ,,buržoázni nacionalisti”? (Durec). In: SNN 11/2023; Politik v Aleji národných dejateľov. Matičiari v Rimavskej Sobote odhalili bustu Dr. Vladimíra Clementisa. In: SNN 12/2023)
✅ 25. máj 2023, seminár k prednáškam o národnom obrodení (pre ZŠ, SŠ a gymnáziá) pre Riaditeľov Domov Matice slovenskej
✅ 18. máj 2023, Urx, Poničan, Križka, KNS
✅ 15. máj 2023, prednáška v budove Matice slovenskej
✅ apríl 2023, dvestoročnica Jozef Podhradský
✅ marec 2023, prednášky o štúrovcoch a Matici sloveskej, Veľké Lovce, Vlčany, Galanta
marec 2023, Rozhovory so spisovateľmi V. (Jaroslav Rezník st. a Gustáv Murín) (Jaroslav REZNÍK a Gustáv MURÍN o knihách a ich vzniku. In: SNN7/2023)
✅  marec 2023, prednášky o štúrovcoch a Matici sloveskej, Veľké Lovce (1), Vlčany, Galanta
✅ marec 2023, 120 rokov DANIELA OKÁLIHO (Významný verejný, politický a kultúrny činiteľ (Schvantner), In: SNN 8/2023; VENOVANÉ OKÁLIMU. In: SNN7/2023)
✅ február 2023, Večer kulturológov (Dalimír Hajko, Jozef Leikert) (Kulturológovia v bratislavskej Matici. In: SNN 5/203
Večer kutlruológov v Bratislave. In: Literárny týždenník 7-8 s. 6)

Zrealizované kultúrne podujatia 2022 (organizácia/moderovanie/aktívna účasť)

✅ 25. marec 2022, FESTIVAL SLOV k významnému jubileu spisovateľa MILANA ZELINKU
✅ 26. marec 2022, Pocta A. I. Dobrianskemu a beseda k Roku odkazu štúrovcov v Michalovciach
✅ 26. apríl 2022, Pripomienka výstupu štúrovcov na Devín a vystúpenie na EBF EF UK
✅ 27. apríl 2022, 200. výročie narodenia Jána Palárika v obci Zavar
✅ 28. apríl 2022, Vedecká konferencia Štúrovci v Novohrade a na Honte, Lučenec
✅ 1. máj 2022, Podujatie k dielu a životu Ivana Horvátha, Senica
✅ 3. máj 2022, Prednáška k ROKU ODKAZU ŠTÚROVCOV, Gymnázium Ladislava Novomeského, Bratislava
✅ 4. máj 2022, medzinárodné sympózium Medzi českou a slovenskou filozofiou, spolupráca Matice slovenskej a Vysokej školy ekonomickej v Praze
✅ 10. máj 2022, Prednáška – Kultúrny dejateľ Ladislav Novomeský, Gymnázium Ladislava Novomeského, Bratislava
✅ 10. máj 2022, Uvedenie knihy prof. Janky Krivošovej, Slovenská ľudová architektúra
✅ 17. máj, vystúpenie s tajomníkom Matice slovenskej na Spojenej škole Mokrohájska k téme ROKU ODKAZU ŠTÚROVCOV
✅ 7. jún 2022, príhovory pri pomníkoch národných buditeľov na Národnom cintoríne v rámci podujatia Štúrovci v súradniciach dejín, odhalenie busty Štefanovi Markovi Daxnerovi
✅ 11. jún 2022, V Horných Salibách si pripomenuli 75. výročie výmeny obyvateľstva medzi Maďarskom a Československom

✅ 25. jún 2022, Diskusia: Marián Gešper, Lukáš Perný, DMS Košice, ISOP
✅ 26. jún 2022, Výstup na vrch Oblík
✅ 3. júl 2022, Rodáci zo Sobotišta a Vrboviec si pripomenuli Johanku Hrebendovú Bórikovú, Daniela Jaroslava Bórika a Samuela Jurkoviča
✅ 5. júl 2022, Deň zahraničných Slovákov s účasťou zahraničných matičiarov

✅ 8. a 10. augusta 2022, Triptych podujatí na počest Vladimíra Mináča v Bratislave a RImavskej Sobote
✅ 6. september 2022, spolupráca na podujatí k odovzdávaniu cien SZPB a Matice slovenskej v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave
✅ 9. september 2022, vystúpenie na konferencii Odkaz štúrovskej generácie
✅ 13. september 2022, vystúpenie na konferencii Palárik, Kysucké múzeum v Čadci
✅ 19. september 2022, vystúpenie na udeľovaní cien Literárneho fondu, výstup pre TASR
✅ 20. september 2022, Podujatie k 120. výročiu V. Clementisa v kultúrnom dome Tisovec
✅ 22. september 2022, Podujatie k 100. výročiu narodenia Romana Kaliského
✅ 2. október 2022, Podujatie k 260. výrčoiu Antona Bernoláka
✅ 6. október 2022, Diskusie so spisovateľmi J. Mikloškom
(SLÚ v spolupráci so Spolkom slovenských spisovateľov), Jozef Mikloško
✅ 7. október 2022, Konferencia Mináč 100, Clementis 120 (organizácia aj vystúpenie)
✅ 8. október 2022, účasť na podujatí k Fotoklubu Retina v Senici
✅ 9. október 2022, výročie Ľ. J.Šulek, Sobotište
✅ 10. október 2022, účasť na podujatí k 80. výročiu Terézia Vansovej v BA-Dúbravke

✅ 21. október, Udeľovanie Cien Vojtecha Zamarovského (účasť, report)
✅ 12. november, účasť na Bibliotéke 2022
   23. november, Diskusie so spisovateľmi (SLÚ v spolupráci so Spolkom slovenských spisovateľov), Dušan Mikolaj (report v Literárnom týždenníku)
   15. december, Diskusie so spisovateľmi (SLÚ v spolupráci so Spolkom slovenských spisovateľov), Margita Ivaničková a Tatiana Jaglová (report s videom)

Publikované články 2022

✅ Predslov. In: SIRUČEK, P. (2022): Utopický vizionář B. Bolzano. 2. doplněné vydání. Praha, Institut české levice, 2022
✅ JUDr. Ivan Horváth (Jana Schhillerová-Horváthová, Ľubica Krištofová, Lukáš Perný). Senica : Záhorské osvetové stredisko v Senici, 2022. ISBN 978-80-7091-100-6.
✅ Doslov. In: MORE, Thomas: Utópia. Bratislava : Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov. 2017, ISBN: 978-80-8061-966-4
✅ Dostlov. In: WINKLER, Tomáš: Čas pred nesmrteľnosťou. Signis, 2022
✅Introduction to the Aesthetic Aspects of the Slovak Left-Wing Revue DAV. GNOSI: An Interdisciplinary Journal of Human Theory and Praxis, 5(2), 183-190. Retrieved from
✅ Básnik, ktorý miloval život (k 40. výročiu úmrita Jána Smreka). In: Matica.sk, 2022
✅ Utopista, ktorý sa takmer dožil vzniku Česko-slovenska (200 rokov od narodenia S. Štefanoviča). In: Matica.sk, 2022
✅ K dvestoročniciam štúrovských dejateľov a otázke existencie a neexistencie národnej kultúry zo širšieho kulturologického pohľadu. In: SLOVENSKO – NÁRODNÉ SPEKTRUM, 2/2022
✅ Rok odkazu štúrovcov v Matici slovenskej. In: Slovanský obzor 2/2022
✅ Miesto davistickej generácie a jej nasledovníkov v slovenských dejinách. In: Nové Slovo 10/2022
✅ Presvedčený vlastenec s európskym duchom. Od narodenia „buržoázneho nacionalistu“ V. CLEMENTISA uplynulo 120 rokov. In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 21/2022, s. 13
✅ 120 rokov od narodenia Vlada Clementisa. In: Matica.sk/Nové slovo, 2022, matica.sk/; noveslovo.eu/, bojovnik.eu
✅ Do slovenskej kultúrnej stavby vpísal sa zlatými literami. Dôstojná atmosféra osláv 260. výročia Antona BERNOLÁKA v Nových Zámkoch. In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 21/2022, s. 14
✅ Storočnica národného buditeľa 20. storoči, brilantného esejistu Vladimíra MINÁČA. In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 16/2022, s. 12
✅ Štúrovský burič (k dvestoročnici Samuela Štefanoviča). In: SNN, 20/2022, s. 13
Rozzhovor. Eduard CHMELÁR a kritika časov, v ktorých žijeme. Hanbím sa, že na čelo štátu sa dostávajú ľudia, ktorí nepoznajú naše historické osobnosti. In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 19/2022, s. 6
Rozhovor. Krása je vizuálnym vyjadrením dobra. In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 18/2022
✅ Poézia o melanchólii a bolestiach z lásky (M. Koštálová: Ateliér, SSS, 2021). In: OROL TATRANSKÝ, 11/2022, s. 4
✅ K 95. výročiu narodenia národného umelca MIROSLAVA VÁLKA. In: Literárny týždenník, 25 - 26/2022, s. 4, ISSN 0862-5999
✅ Nad literárnou tvorbou neprávom zabudnutého IVANA HORVÁTHA – „slovenského Fitzgeralda“ In: Literárny týždenník, 23 - 24/2022, s. 4, ISSN 0862-5999
✅ Chcel dokázať, že Clementis bol nevinný (o Ivanovi Horváthovi). In: Bojovník 15-16, 2022
✅  O národnom umelcovi Miroslavovi Válkovi nielen ako o poetovi. In: DOTYKY 3-4/2022
✅ K rôznorodým prejavom doby interregna. In: DOTYKY 1/2022
✅ Storočnica brilantného esejistu a zaslúžilého predsedu Matice slovenskej Vladimíra Mináča (v spolupráci s R. Žgradom). In: Matica.sk
✅ Dvestoročné jubileá nezaslúžene zabudnutých. Do symbolického panteónu slovenskej slávy patria aj takmer neznámi štúrovci. In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 18/2022, s. 11; https://matica.sk/k-dvestorocniciam-menej-znamych-sturovcov/ 
✅ Pred dvomi storočiami sa narodil Ján Francisci-Rimavský. In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 12/2022, s. 13
✅ Mikuláš Dohnány. In: Matica.sk
✅ Janko Francisci. In: Matica.sk
✅ Pocta štúrovskej generácii a memorandistom. In: Matica.sk a SNN 12
✅ Pred dvoma storočiami sa narodil Ján FRANCISCI-RIMAVSKÝ. In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 12/2022, s. 12
✅ Vyhĺbil základy pre modernú slovenskú drámu. Dvojsté výročie dramatika, kňaza a národného buditeľa Jána PALÁRIKA.
In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 11/2022, s. 13
✅ Nepoznaný Štefan Marko Daxner. Tvorca zásadných dokumentov slovenskej emancipácie. In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 9/2022, s. 13
✅ Matica odhalila bustu baťka MINÁČA. In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 17/2022, s. 2
✅ Vzdali úctu zaslúžilým národovcom. In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 15/2022, s.15
✅ Vysťahovalectvo je súčasťou našich dejín. In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 15/2022, s.16
✅ Divoký Slovák a panslavistický vezír... Zakladateľ prvej Slovenskej národnej rady Jozef Miloslav HURBAN. In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 7/2022, s. 14
✅Poznáte Jána Rotaridesa? Tento národný buditeľ, bojovník proti feudalizmu a najdlhšie väznený revolucionár sa narodil presne pred 200. rokmi. In: Veci verejné
✅ Kultúra v dobe prechodu, hľadanie nového smeru (úvodník). In: Orol Tatranský, 5/2022, ISSN 279-8116, s. 4
✅ Úryvok z knihy Utopisti. In: Orol Tatranský, 3/2022, ISSN 279-8116, s. 4
✅162. výročie úmrtia Ondreja Cabana. In: Komjatice.sk
✅ Pred 145 rokmi odišiel Viliam Pauliny-Tóth. In: Matica.sk
✅ 200. Ján Palárik – 200 rokov od narodenia, život, dielo a filozofické postoje (s J. Schwarzom). In:
Matica.sk
✅200 rokov od narodenia revolučného básnika Janka Kráľa (s P. Pareničkom). In:
Matica.sk
✅ Pred rokom odišiel Tomáš Winkler. In:
Matica.sk
✅ Štefan Marko Daxner. In:
Matica.sk
✅ 205. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. In:
Matica.sk
✅ 200. výročie Jozef Karol Viktorin (v spolupráci s J. Schwarz). In:
Matica.sk
✅ Farizejský utopizmus (fejtón). In: Slovenské národné noviny, Slovenské národné noviny, roč. 37, 4/2022, s. 14
✅ Neblahé skutočnosti Milana ZELINKU. Od memoárov cez eseje o životných pocitoch až po krátke poviedky. In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 9/2022, s. 14
✅ Kniha o spisovateľovi Mňačkovi, dvoch ženách a jednej politickej kauze (Jozef Leikert
MŇAČKO A IZRAEL). Literárny týždenník,7 - 8/2022, s. 13, ISSN 0862-5999.
✅ 100 rokov od narodenia hudobného génia Zdenka Lišku. In: Blog.pravda
Vzostup a pád ideológie liberalizmu. In: Slovenské národné noviny, Slovenské národné noviny, roč. 37, 13/2022, s. 2
V Horných Salibách spomínali na výmenu obyvateľstva v roku 1947.
 In: Slovenské národné noviny, Slovenské národné noviny, roč. 37, 13/2022, s. 2
✅ Igramčan, ktorý slovom preslávil Papín (Medailón k 80. výročiu Milana Zelinku). In: Slovenské národné noviny, Slovenské národné noviny, roč. 37, 4/2022, s. 14
✅ Úryvok z knihy Utopisti. In: Orol Tatranský, 3/2022, ISSN 279-8116, s. 4
✅ Jubileum buditeľa a bojovníka proti feudalizmu Jána ROTARIDESA. Z plejády národovcov v Roku štúrovcov. In: Slovenské národné noviny, Slovenské národné noviny, roč. 37, 4/2022, s. 14
✅ Poznáte Jána Rotaridesa? Tento národný buditeľ, bojovník proti feudalizmu a najdlhšie väznený revolucionár sa narodil presne pred 200. rokmi. In: Veci verejné
✅ Tri eseje veľkého spisovateľa Heineho. In: Inlibri
✅ Pred 210. rokmi sa narodil „národný hriešnik“ a majster spoločenskej satiry – Jonáš Záborský. In: Veci verejné
✅ Nad knihou ​Friedricha Romiga, Právo národa – kritika globalizácie optikou katolíckeho komunitaristu. In: Veci verejné
✅ Kniha ako encyklopedické heslo o vzniku, rozdelení a vývoji kapitalizmu od profesora sociológie Jamesa Fulchera In: Veci verejné
✅ Docent Jiří VANĚK o tvorivých zámeroch a slovenskom výtvarnom umení. Fascinuje ma vizionárstvo Brunovského tvorby. In: Slovenské národné noviny, Slovenské národné noviny, roč. 37, 4/2022,s. 14
✅ Kniha o atraktivite povolania kníhkupca. In: Slovenské národné noviny, Slovenské národné noviny, roč. 37, 2/2022,s. 14
✅ Poetická anatómia ženskej duše v hypermoderných časoch (Soňa Ferencová: Objímanie letokruhov). In: Orol Tatranský, 2/2022, ISSN 279-8116, s. 4
✅ Chmelárov historický bestseller odhaľuje aj (ne)poznané zákutia slovenských dejín. Recenzia najpredávanejšieho titulu Vydavateľstva Spolku sloevnských spisovateľov. In: Literárny týždenník,1 - 2/2022, s. 15, ISSN 0862-5999.

2021

Nový klip od skupiny VÍCHR_ZHOR - pocta Delonovi, Melvillovi, Rubaixovi

✅ Aktualizácia stránok
V časti biografia a bibliografia

✅ Titul PhD. obhájený na pôde Inštitútu filozofie, Filozofickej fakulty, Prešovskej univerzity

✅ Kniha Utopisti v kníhkupectvách
Kniha je k dispozícii na
Vydavatel.sk, Martinus.sk, Panta Rhei, INLIBRI či Mall

✅ Nová kniha v spolupráci s profesorom Rudolfom Dupkalom: Štúrovci a Hegel. K problematike slovenského hegelianizmu a anti-hegelianizmu. 3. vyd.

Leitmotívom predkladanej vedeckej monografie je filozofické myslenie štúrovcov, ktoré sa dlhodobo zaraďuje medzi aktuálne (a zároveň kontroverzné) témy historicko-filozofického aj literárno-historického výskumu na Slovensku. Aktuálnosť (a zároveň kontroverznosť) tejto témy vyvolávajú aj v súčasnosti najmä protichodné hodnotenia reflexií Hegelovej filozofie v tvorbe Ľ. Štúra, J. M. Hurbana, A. Sládkoviča, M. M. Hodžu, S. B. Hroboňa, P. K. Hostinského a J. Kráľa, ktoré sa premietajú aj do hodnotenia celej (dobovej) slovenskej filozofie.
Viac
v bibliografickej časti.

kniha Štúrovci a Hegel recenzovaná Mariánom Klenkom

✅ Utopisti v recenziách

Kniha utopisti bola od vydania v auguste 2020 recezovaná v periodikách Literárny týždenník, Slovenské národné noviny, Slovenské pohľady, DAV DVA, Alternativy, Luk a taktiež na stránkach kníhkupectiev.

✅ Práca na ďalších knihách a novom sólovom hudobnom albume

✅ Autorove knihy v databázach českých a slovenských knižníc

✅ Kniha Utopisti nominovaná na na Knihu PRAVDY roku 2020

 

 

Publikované články 2021

✅ Jediná kniha svojho druhu (D. Hajko: Príbeh kníhkupca). In: Literárny týždenník, 43 - 44/2021, s. 16, ISSN 0862-5999.
✅  Posledná kniha významného spisovateľa ĽUBOŠA JURÍKA (recenzia na pamiatku Diela významného spisovateľa). Snehom zasypaná chata ako metafora. - In: Literárny týždenník, 41 - 42/2021, s. 16, ISSN 0862-5999.
✅ Dupkala, R.: Úvod do filozofie dejín: príspevok k problematike historiosofie. 3. vyd. Prešov: Express Print, 2019, 243 s. (recenzia) In: Studia Politica Slovaca, roč. 14/1, 2021, s. 80-83, ISSN 2585-8459.
✅ Schizofrénia medzi majetkom a svedomím a spomienky na mladosť (PŘÍHODOVÁ, D. Schizofrénia. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2013). In: Orol Tatranský, 12/2021, ISSN 279-8116, s. 4
✅ Scenár jesene života (Etela FARKAŠOVÁ: SCENÁR. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017). In: Orol Tatranský, 12/2021, ISSN 279-8116, s. 4
✅ Sedem viet o siedmich knihách. In: Slovenské pohľady, 5-6/2021, roč. 137, ISSN 1335-7786.
✅  Slovenské provokácie (Dalimír Hajko: Slovenské provokácie). In: Slovenské pohľady, 1/2021, roč. 137, ISSN 1335-7786.
✅  Kantova filozofia kultúry optikou Petra Kyslana [print]. In: Filosofický časopis, č. 3/2021, s. 619-623, ISSN 0015-1831.
✅ Erudované príbehy maliarov a ich obrazov. Umenia Spojených štátov amerických. - In: Literárny týždenník, 31 - 32/2021, s. 8, ISSN 0862-5999.
✅ Človek neprestane snívať o možnosti pretvoriť svet na lepší. Hovoríme s ETELOU FARKAŠOVOU pri príležisoti nového vydania jej knihy Záchrana sveta podľa G. - In: Literárny týždenník, 25 - 26/2021, ISSN 0862-5999.
✅ Prostredníctvom Deverovcov k našej každodennosti (J. Miško, Asébia, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov). In: Slovenské národné noviny, roč. 36, 18/2021, ISSN 0862-8823.
✅ Report z divadelného festivalu v Prešove. In: Slovenské národné noviny, roč. 36, 14/2021,ISSN 0862-8823.
✅  Odborne o propagande a mediálnej manipulácii (Kulturologička Erika Moravčíková obohatili knižný trh o zaujímavý titul). In: Slovenské národné noviny, roč. 36, 13/2021,ISSN 0862-8823.
✅  Spor o interpretáciu Marxa (PEFFER, Rodney G.: Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť). In: Literárny týždenník, 23 - 24/2021, ISSN 0862-5999.
✅  Dnešný svet nás odťahuje od láskyplnej kultúry. Prvý slovenský profesor kulturológie Jozef LEIKERT o počúvaní hlasu a hlasu iných. In: Slovenské národné noviny, roč. 36, č. 14/2021, s. 6
PERNÝ, L.: Prečo je stále dôležité čítať Utópiu Thomasa Mora? In: !argument!
✅ Pluralita slovenskej kultúry a umenia ako vyšší cieľ pre kultúrnu stavbu národa. In: Literárny týždenník, 17 – 18/2021. ISSN 0862-5999, s. 5
✅ Spisovateľ Miloš Jesenský o inšpiračných zdrojoch spomínania... Fascinujúci svet záhad a možno aj zázrakov. In: Slovenské národné noviny, roč. 36, č. 10/2021, s. 14
✅ Buberov komunitaristický manifest (Martin Buber: Cesty do Utópie). In: Literárny týždenník, 15 – 16/2021. ISSN 0862-5999.
✅ Hovoríme s ROMANOM MICHELKOM, spisovateľom, politológom a historikom. In: Literárny týždenník, 15 – 16/2021. ISSN 0862-5999.
✅ Cesty do utópie. In: Slovenské národné noviny, roč. 36, č. 9/2021, s. 14
✅ Farkašovej utopistka G. a jej utópia poriadku a rovnováhy alebo Poriadoka stíšenie civilizácie ako cesta k spravodlivosti (Etela Farkašová: Záchrana sveta podľa G., 2. vyd.). In: Literárny týždenník, 12 – 13/2021. ISSN 0862-5999.
✅ Svet zrejme treba nanovo usporiadať (Etela Farkašová: Záchrana sveta podľa G., 2. vyd.). In: Slovenské národné noviny, roč. 36, 8/2021. ISSN 0862-8823.
✅ Nadčasové dielo o vízii šťastnejšieho sveta. Prečo je stále dôležité čítať Utópiu THOMASA MORE? In: Literárny týždenník, 11 – 12/2021. ISSN 0862-5999.
✅ Marxizmus, neo-marxizmus, post-marxizmus? In: !Argument, 2021
✅ DAV (The Crowd) – Slovak left-wing avant-garde group of interwar period. In: Academia Letters, March 2021, Article 396, 2021
✅ The Roots of Slovak Utopianism and Utopian Concepts of 1848. In: FILOSOFIJA. SOCIOLOGIJA, vol. 32, no. 1, Lietuvos mokslų akademija, 2021. ISSN 2424-4546, s. 32–41
✅ Slovenské provokácie (Dalimír Hajko: Slovenské provokácie). In: Slovenské pohľady, 1/2021, ISSN 1335-7786.
✅ Svätý Pavol ako agitátor v boji o uznanie kresťanstva. In: !Argument, 2021
✅ Dystopická fikcia či vizionárska metafora hypermodernej reality? In: Literárny týždenník, 9 – 10/2021. ISSN 0862-5999.
✅ Nadčasové rozhovory s významnými osobnosťami. Dvojrecenzia na knihy rozhovorov vedených Pavlom Dinkom. In: Literárny týždenník, 3 – 4/2021. ISSN 0862-5999.
✅Huxleyho Prekrásny nový svet, dystopická fikcia alebo vizionárska metafora hypermodernej reality? Po knižnej podobe aj filmový seriál. In: Literárny týždenník, 1 – 2/2021. ISSN 0862-5999.
✅150 rokov od Parížskej komúny. In: DAV DVA, 2021
✅ Lino Ventura v Melvillovom temnom spracovaní francúzskeho protifašistického odboja. In: DAV DVA, 2021

2020

✅ Autorom článkov a rozhovorov pre Slovenské národné noviny a Literárny týždenník

Jan Keller, Michael Hauser, Richard Sťahel, Marek Hrubec, Rudolf Dupkala, Vladimír Manda, Ladislav Hohoš, Michal Macháček, Petr Kužel, Jozef Sipko, Cristian De Bravo Delorme, Ján Husár, Martina Lubyová, Alexandra Geschwandtnerová, Kristína Prekopová, Martina Pešáková, Lidka Žáková, Robert Žilík, Mária Žilíková-Mandáková, Ivana Matušková, Renáta Ryníková, Sylvia Juhászová, Peter Kubica, Marcella Molnárová

✅ členom Spolku slovenských spisovateľov

✅ členom Politologického odboru Matice slovenskej

✅ Vychádza kniha UTOPISTI, VIZIONÁRI SVETA BUDÚCNOSTI

Kniha sa skladá z troch častí: v prvej časti sa autor venuje definíciám utópie a utopizmu a jej rozdeleniu. Nasledujúca, najrozsiahlejšia kapitola analyzuje históriu utopizmu, porovnáva rôzne koncepty a myšlienky. V úvode má čitateľ možnosť získať vedomosti o prehistórii utopizmu a najstaršom výskyte utopického rovnostárstva v ľudských dejinách. Nasleduje antická a kresťanská tradícia utopizmu, ktorá vedie k vzniku utópie ako literárneho žánru na počiatku novoveku.

Nasledujú opisy najdôležitejších moderných utópií a ich autorov (More, Campanella, Bacon), ale aj menej známych utópií na prelome 16. a 17. storočia. Nasleduje obdobie osvietenstva a teórie prírodného práva Mably, Rousseau, Morelly, Babuef a jakobíni. Najrozsiahlejšia časť je venovaná trom velikánom utopického socializmu: Saint-Simonovi, Fourierovi a Owenovi.

Kniha sa tiež venuje autorom ako Étienne Cabet a Robert de Lamennais tiež získali význam. Okrajovo sa kniha venuje aj nemeckej utópii a utopickým prvkom v dielach Kanta, Hegela, Bolzana, Weitlinga, s presahom do marxizmu.

Novinkou v súčasnom výskume je utopizmus v slovanskom kontexte, ktorý sa zameriava predovšetkým na mesianizmus ako špecifickú formu filozofie dejín a praktických spoločenských aktivít národných buditeľov.

Po epilógu k histórii nasleduje posledná, tretia kapitola, ktorá sa zaoberá utópiou a utopizmom v kontexte filozofického zdôvodnenia problémov 21. storočia.

Recenzent prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.:

Autor sa pokúsil reflektovať dejiny utopizmu od Thomasa Mora po devätnáste storočie. Toto dielo predstavuje na Slovensku prvé komplexné spracovanie histórie pokusov, fantázií, ilúzií a –vo väčšej či menšej miere na vedeckom poznaní založených –predstáv priekopníkov sociálneho utopizmu a ich novších pokračovateľov.

Text mácharakter prehľadného súpisu podstatných názorov, koncepcií a významných osobností tvorcov. Samotným dejinám utopistických predstáv predchádza primerane rozsiahly metodologický úvod, v rámci ktorého sa stretneme s kategorizáciou jednotlivých typov utópií,ako aj s vyjasnením jednotlivých pojmov, relevantných voči tomuto výskumu.

Prirodzeným zavŕšením tejto časti práce je periodizácia dejín utopizmu. V kapitole Slovanský utopizmus a mesianizmus sa autor venuje základným charakteristickým črtám utopických predstáv príslušníkov slovanských národov v starších i novších dobách.

Čitateľ dokáže v kontexte komunitarizmu Slovanov lepšie pochopiť významy pojmov „mir“, „občina“, „artel“, pričom pozornosť autor venoval nielen ruskému utopizmu, ale aj formovaniu utopistických predstáv na území Slovenska.“

Recenzent doc. Michael Hauser, Ph.D.:

Kniha poskytuje podrobný a odborně fundovaný vhled do dějin utopického myšlení, který čtenáře seznamuje se všemi relevantními proudy utopismu v jednotlivých epochách lidských dějin, včetně utopismu antického a středověkého.

Kniha se zabývá různými přístupy a formami utopismus, a činí tak vyváženým způsobem s cílem rozpoznat a představit jejich nosné myšlenky i jejich limity. Setkáváme se tak s utopismem antickým, křesťanským, osvícenským, romantickým, socialistickým, a dokonce utopismem neoliberálním. Tato stěžejní část knihy je cenným přehledem dějin utopismu, který zahrnuje také proudy a myslitele, jejichž utopistické koncepce nejsou dostatečně známé.

Kniha není pouze historických přehledem, neboť se zabývá také konceptuálními otázkami utopistického myšlení, které se dotýkají kategorizace utopií a klasifikace postojů vůči nim. Ve třetí části pak autor rozvíjí aktualizační úvahy o významu dějin utopismu pro současný svět v souvislosti s civilizačními a ekologickými hrozbami, jimž lidstvo dnes čelí.

Kniha Lukáše Perného „Utopisti“ je v současné produkci společenskovědních knih tematicky ojedinělá. Zpracovává téma, o němž se začíná znovu diskutovat ve veřejném prostoru i na univerzitách, ale dosud tu chybí nová odborná publikace, z níž by tyto diskuse mohly čerpat historické znalostí a základní orientační body.

Tato publikace chybí i v České republice. Vydání knihy Lukáše Perného bude mít význam pro širší veřejnost, vysokoškolské i středoškolské pedagogy, studenty a žáky, stejně jako pro politiky na Slovensku i v České republice.

Recenzent doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.:

Predložená monografia predstavuje prehľadné spracovanie dejín novovekého utopického myslenia. Tento zámer autor zvládol systematicky, v troch kapitolách.

V úvodnej kapitole sa venuje vymedzeniu kategórií „utópia“ a „utopizmus“, jadro práce tvorí prehľad utopických koncepcií s dôrazom na novoveké utópie, tretia kapitola predstavuje filozofické zhrnutie a prezentuje tiež názory autora, ktorý sa nevyhýba kritickej argumentácii. Prehľad dejín utopizmu však na Slovensku nemáme a bude veľmi dobrým študijným materiálom, možno prinesie aj impulzy pre ďalší výskum.

 

Publikované články 2020

✅ Christian Values in Social Utopias. In: Acta PATRISTICA, vol. 11, no. 23, Prešovská univerzita v Prešove. Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2020, ISSN 1338-3299.
✅ Social and philosophical conception of Thomas More with a focus on the idea of social justice and social rights. In: G. Mikulášová (ed.): 15. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA. Zborník príspevkov. Prešov: FF PU, 2020, ISBN 978-80-555-2487-0, s. 110–124.
✅ The World at the Turning Point (Peter Dinuš a kol.: Svet v bode obratu). In: Philosophica Critica, vol. 6, no. 2, 2020, ISSN 1339-8970, s. 95–96
✅ Od Revoltujúceho Sizyfa k Esejám o kríze (Roman Michelko: Revoltujúci Sizyfos, Eseje o kríze). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 51 – 52/2020. ISSN 0862-8823.
✅ Uvažovanie nad zmyslom dejín... (Rudolf Dupkala: Úvod do filozofie dejín). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 46/2020. ISSN 0862-8823.
✅ Vedci o protirečivosti vývoja civilizácie (Peter Dinuš a kol.: Svet v bode obratu). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 36/2020. ISSN 0862-8823.
✅ Aktuálne odkazy a reakcie pred ďalšou krízou (Marián Klenko: Politika bez moci). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 34/2020. ISSN 0862-8823.
✅ Štúrovci a Hegel (Rudolf Dupkala: Štúrovci a Hegel). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 27/2020. ISSN 0862-8823.
✅ „Slovenský Widmer“ Milan Zelinka alebo Ako písať eseje atraktívne. (Milan Zelinka: Na okraj kultúry, na okraj života). In: Literárny týždenník, 41 – 42/2020. ISSN 0862-5999.
✅ Kus práce pre slovenské literárne a kultúrne dejiny. (Dalimír Hajko: Noc hľadania, dni radosti: Nad dolnozemskou literatúrou). In: Literárny týždenník, 37 – 38/2020. ISSN 0862-5999.
✅ Amerika 19. storočia očami Poliaka (Poľský spisovateľ Henryk Sienkiewicz a jeho Listy z Ameriky). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 44 – 45/2020. ISSN 0862-8823.
✅ Pútavo o zložitých témach (Milan Zelinka: Na okraj kultúry, na okraj života). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 42/2020. ISSN 0862-8823.
✅ Cez prizmu umenia a filozofie (Pavol Dinka: Stretnutia s krutým partnerom). In: Literárny týždenník, 35 – 36/2020. ISSN 0862-5999.
✅ Prostriedky a ciele mediálnej manipulácie (Pavol Dinka: Stretnutia s krutým partnerom). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 41/2020. ISSN 0862-8823.
✅ Dickensova cesta po Amerike prvej polovice 19. storočia (Charles Dickens: Americké poznámky). In: Literárny týždenník, 35 – 36/2020. ISSN 0862-5999.
✅ Významný poľský spisovateľ v Amerike alebo reportáž prekypujúca pestrou obrazotvornosťou (Henryk Sienkiewicz: Listy z Ameriky). In: Literárny týždenník, 33 – 34/2020. ISSN 0862-5999.
✅ Eseje o živote a spoločnosti s ironickým úsmevom (Urs Widmer: Peniaze, práca, strach a šťastie). In: Literárny týždenník, 31 – 32/2020. ISSN 0862-5999.
✅ Kniha plná nadhľadu a bodrého vtipu (Urs Widmer: Peniaze, práca, strach a šťastie). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 38/2020. ISSN 0862-8823.
✅ Davisti a záchrana národného smerovania. Advokáti národnej myšlienky v ľavicovom prostredí. In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 36/2020. ISSN 0862-8823.
✅ Huxleyho dystopické dielo o (možnej) budúcnosti. In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 31/2020. ISSN 0862-8823.
✅ Pandémia a choroba systému. In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 27/2020. ISSN 0862-8823.
✅ Hudba so skrytým posolstvom. Literárne kvality Jima Morrisona na pozadí kultúrno-politických zmien konca šesťdesiatych rokov alebo Filozofická meditácia nad literárnym a spoločenským odkazom hudby The Doors. In: Literárny týždenník, 23 – 24/2020. ISSN 0862-5999.
✅ El hoyo ako metafora nášho sveta. Film o spoločnosti, v ktorej žijeme. In: Literárny týždenník, 21 – 22/2020. ISSN 0862-5999.
✅ Slovenskí spisovatelia optikou filozofie existencializmu: Analytická kniha DALIMÍRA HAJKA o slovenskej literatúre. In: Literárny týždenník, 17 – 18/2020. ISSN 0862-5999.
✅ Atraktívny mysteriózny film. Námety zo života a tvorby Gogoľa... In: Literárny týždenník, 15 – 16/2020. ISSN 0862-5999.
✅ Umenie žiť podľa Vladislava Suváka. Otvorená kniha o hľadaní zmyslu života a filozofie v dielach mysliteľov antiky. In: Literárny týždenník, 25 – 26/2020. ISSN 0862-5999.
✅ Muž z prvého storočia, sci-fi utopická komédia, ktorá je aj o nás. In: DAV DVA, 2020.
✅ Temná poetika psychologických filmov československej novej vlny. In: DAV DVA, 2020.
✅ Pribudla publikácia od Dalimíra Hajka o slovenských národných buditeľoch In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 19/2020. ISSN 0862-8823.
✅ Ondrej Caban sa pričinil o mravné i materiálne pozdvihnutie slovenského ľudu. In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 19/2020. ISSN 0862-8823.
✅ Literárny a filozofický svet Dalimíra Hajka. In: DAV DVA, 2020.
✅ Stavbami menil vzhľad Slovenska. In: Slovenské národné noviny, 20/2020. ISSN 0862-8823.
✅ Budovy, ktoré poznáte. Vladimír Dedeček, architekt neskorej moderny, ktorý vstúpil do našich životov. In: DAV DVA, 2020.
✅ Štúr, Dostojevskij a Švantner na vlnách internetu... Divadlo ponúklo inscenácie online. In: Slovenské národné noviny, 17/2020. ISSN 0862-8823.
✅ Dostojevskij a kolektív slovenských filozofov: Rozjímanie o veľkom inkvizítorovi (analýza diela), In: DAV DVA, 2020.
✅ Reflection of Contemporary Mass Culture in Fredric Jameson and Gilles Lipovetsky. In: Philosophica Critica, vol. 5, no. 1, 2019, ISSN 1339-8970, s. 29–45.[22]
✅ Utopia and Utopianism – A Universal Product of Thinking, A Cultural-artistic Text or a Plan for Social Reform? In: M. Ološtiak – O. Marchevský (eds.): 14. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA. Zborník príspevkov. Prešov: FF PU, 2019, ISBN 978-80-555-2236-4, s. 33–47.
✅ Seriál z knižnice utopického socializmu pre DAV DVA, profily významných utopistov k pripravovanej knihe Dejiny utópií:

Babeuf zvaný Gracchus, organizátor sprisahania rovných
Gabriel Bonnot de Mably, prirodzeno-právny filozof osvietenstva, ktorý bol vyškrtnutý z dejín filozofie
Étienne-Gabriel Morelly, komunitárny filozof, ktorý možno (ne)existoval
Nová Atlantída Francisa Bacona,
Tommaso Campanella a utópia v znamení Slnka
Thomas More – Vizionár utópie

Ohlasy na publikačnú činnosť:
Cisárové nové štaty (Peter Glasňák)
transform! Yearbook 2019. The Radical Left in Europe... (Ľuboš Blaha)
Slovenké pohľady (Dalimír Hajko),
Literárny týždenník (Etela Farkašová),
Philosophica Critica (Richard Sťahel)
Annales Scientia Politica (Helena Melkusová), Studia Politica Slovaca (Jana Sivičeková)

 

2019

BILANCIA ROKA 2019

✅ 3. 12. 2019 - obhájený titul PhDr. z rigoróznej práce Rousseau a filozofia dejín

✅ Dokončenie knihy UTOPISTI, VIZIONÁRI SVETA BUDÚCNOSTI, a nadväzný seriál z knižnice utopického socializmu pre DAV DVA... (vyjde budúci rok)

✅ Poznámky a doslov ku knihe Francis Bacon: Nová Atlantída, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

✅ Ohlasy na publikačnú činnosť v domácich a zahraničných knihách a periodikách

✅ Vydanie ročenky DAV DVA 2020 s podtitulom Čo robiť a otvorenie komunitnej-družstevnej Knižnice v Košiciach

✅ Občas nejaké to bubenícke sólo a bubenícke video na Youtube

✅ Rozhovory s významnými osobnosťami ako Jan Keller, Michael Hauser, Jozef Sipko, Richard Sťahel, Alexandra Geschwandtnerova a ďalšími...

✅ Prednášky na konferencii venovanej zakladateľovi družstevníctva Samuelovi Jurkovičovi

✅ Digitalizácia desiatok zaujímavých kníh

✅ Články, eseje, fejtóny, umelecké kritiky a štúdie vo významných časopisoch ako Literárny týždenník, Slovenské národné noviny či vedeckom časopise Philosophica Critica, ale aj na blogu lucasperny.blog.pravda.sk s vysokou čítanosťou

✅ Zoznámenie sa s vynikajúcimi ľuďmi
No a napokon:

✅ Prvé, až mesačné blokovanie na sociálnej sieti za absurditu

Participácia na edícii novovekých utópií, ktoré vydáva Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov: Nová Atlantída, Slnečný štát

Literárny debut: Juraj Janošovský, Lukáš Perný: Sci-fi poviedka Utópia 2148, svet po dystopii 2048, vyšlo v DAV DVA IV./2018

✅ Rozhovory s osobnosťami:
Andrej Bóna, Michal Doubek
, Alexandra Geschwandtnerová

Bubny Lukáša Perného  v ľudovke Čipkár Milana Perného v TV Senzi

A troška avantgardy, spomienka na sólový Rondel

Lucas Perny jazzy drumming in Studio P, 2019

Lucas Perny feat. Gipsy Saxo Band

Vyšlo V. číslo DAV DVA

Vyšla ročenka DAV DVA 2020 s podtitulom Čo robiť, je k dispozícii v kníhkupectvách

Vyšla IV. číslo DAV DVA
DAV-ANT-GARDA

Perného bubny znejú z vinylu na albume Ellegant Emigrant, vypočujte si

2018
✅ Vydanie novej knihy, Vybrané kapitoly zo súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie

Uvedenie knihy 3. decembra v Novom Slove, Gunduličova 12 (hosť: Ľuboš Blaha)

Nové EP Miloslav Kollár & Lucas Perny: Orgia/Rebellion 2018

Soundtrack k filmu Sounds from This World

Doslov a poznámky (odborná redakcia) k dielu Francis Bacon: Nová Atlantída, vydáva: Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov

Nové články

Zrod novej ľavice a pokus o reformu socializmu (8/2018), Vychovávame bezcitných sociopatov (kritika mediálnej manipulácie detí a mládeže) (9/2018), Potravinová sebestačnosť v Československu (10/2018), Komunitarizmus ako alternatíva (11/2018), Kritika konzumu v teórii Fredric Jameson a Gilesa Lipovetského (12/2018), ✅Smrť ako celebrita 2/2018

Vystúpenie na konferencii spolku Ceres v ČR na tému družstevníctva (prehĺbenie spolupráce medzi CERESom a DAV2, report) a zorganizovanie konferenciu o pôvodnom DAVe v Bratislave, konferencia DAV DVA v Košiciach.

 


Nová kniha Lukáša Perného, vydalo Vydavateľstvo Prešovskej univerzity


Konferencia o DAVe v Bratislave

Rozhovor s českým historikom Michalom Macháčkom, Aničkou Mikulenkovou, Tomášom Vokounom, fotografom Petrom Marekom, reportáž z festivalu Akademický Prešov, spoluorganizovanie prednášky Branislava Fábryho na Prešovskej Univerzite, články o energeticke sebestačnej obci Knežice, zhmotnenej utópii Marinalede, Parížskej komúne, roku 1948, filme The Doors, reakcia na nepodložené obvinenie DAVu 2 (reakcia aj v Slovenských národných novinách), osvetové články o utopických socialistoch, štúdia na tému bytovej otázky a na záver, čo sa nezmestilo, výber myšlienok publikovaných na sociálnych sieťach.


IMDB, ČSFD, YOUTUBE

Avant-gardný film Zvuky z tohto sveta si môžete pozrieť zdarma

Experimentány sociálny film Ján Bošanského s experimentálnou hudbu Lucasa Perného o triedny rozdieloch v súčasnej spoločnosti. V recenzii Tomáša Klimeka sa píše: Úspech spočíva už v samotnom zobrazení extrémne rýchlej reality, či skôr hyper-reality, ako o nej zmýšľa napríklad francúzsky filozof Gilles Lipovetsky. Požiadavka zvyšovania rýchlosti, výnosnosti, výkonnosti a flexibility, neustále inovácie, extrémne polohy všetkého, estetizácia každodennosti, eklekticizmus, permanentné krízy, úzkosť… To všetko je súčasťou dnešnej doby a film sa toho, z hľadiska svojej formy, veľmi dôsledne pridržiava, čím v podstate nastavuje zrkadlo všetkým tým, ktorí ho prehlásili (alebo ešte len prehlásia) za nepozerateľný či nepočúvateľný.

Prezentácia Perného knihy v Bratislave a uvedenie do života Petrom Jarošom

VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3

REPORTÁŽ 1, 2


Filozofi Martin Muranský a Dalimír Hajko, publicista Juraj Janošovský a autor Lukáš Perný


Juraj Janošovský, spisovateľ Peter Jaroš a autor Lukáš Perný

Autorove knihy si môžete prečítať už priamo na stránke
 prostredníctvom aplikácie Scribd

Prehľad 2017
✅ Počas roka 2017 vyšli tri čísla DAV DVA, vedúcim tretieho čísla bol Lukáš Perný, zorganizovalo sa niekoľko konferencií a stretnutí
✅ Vydanie knihy Kultúrna revolúcia L. Novomeského
✅ Spolupráca s kapelami Dilusion a Fénix,  nahrávanie soundtracku Zvuky z tohto sveta

Motto: Po konfrontácii s ľudským zlom dokáže človek oveľa intenzívnejšie pochopiť a oceniť ľudské dobro.


Lukáš Perný a národná umelkyňa Mária Kráľovičová na Prvého mája v Bratislave


Zo života komunity DAV DVA, stretnutie na chate, Tomáš Klimek, David Diczházy, Roman Michelko, Karol Ondriáš, Juraj Janošovský, ...

Lukáš Perný s kapelou Fénix odohral niekoľko koncertov ako hosťujúci bubeník


Lukáš Perný počas osláv mieru pri príležitosti konca II. svetovej vojny

Mám pocit akoby určitých ľudí z môjho života odvial mocný prúd času až natoľko, že po nich zostalo iba prázdno. Predmety a miestnosti s nimi súvisiace akoby stratili svojho ducha, fotky akoby dokumentovali udalosti, ktoré sa nikdy neudiali. Akoby som každým mesiacom a životnými zmenami žil život niekoho iného. Udalosti zmizli ako roky, ktoré si čas a príroda zobrala späť, aby ich mohla neskôr dať niekomu inému. Aby si ich mohol prežiť ďalší smrteľník. Odovzdať štafetu. ... Veľké očakávania a silné príbehy už tisícročia napĺňajú rakvy. Skutočná tragédia nie je smrť samotná, ale predpoklad, že jej príčina a akýkoľvek zmysel existencie by bol zbytočný.


 


Lukáš Perný počas vystúpenia na Prvého mája


Lukáš Perný, Jalal Suleiman, Josef Skála

Rok 2016

Od septembra 2016 do septembra 2017 štátnym zamestnancom
✅ Vystavenie modelu železničnej stanice Komjatice v priestoroch Staničného hostinca v Šuranoch (
1)
Obnovenie kapely Dilsuion s Jimi Ružičkom
Blog s masívnou čítanosťou o aktivite reklamných agentúr, tretieho sektora a tieňovej vlády, ktorí spoločne diskreditujú v súčasnosti politicky nepohodlné osobnosti
Blogy na Pravde, špeciálne výber myšlienok
✅ Vydanie albumu
Ellegant Emigrant (bicie L. Perný)
Práca na solo albume Sounds from this world
Založenie časopisu DAV DVA (DAV/) a neoficiálne vydanie nultého čísla, založenie blogspot stránky, oficiálnej stránky
Vystúpenie v SV (o súčasnej kultúre)
Koncert v Srbsku - Noví Sad a na VŠMU v Bratislave s klaviristom Marekom Stupavským
Obnovenie hudobnej skupiny Dilusion (1)
Ellegant Imigrant, hosťovanie bicích (
1)
✅Registrácia na stránke
vk.com
✅Publikovanie štúdie Globalizácia a chudoba (
1)
✅Aktivity okolo hnutia a
založenie Centra pre rozvoj ekonomickej demokracie (1, 2, 3, 4)
✅Vystúpenie na proteste proti NATO (
1)
✅Zverejnenie publikačnej činnosti na
Academia.edu 
✅Úspešné ukončenie štúdia kulturológie na Univerzite Komenského v Bratislave štátnicami a obhajobou práce Téma kultúry u Ladislava Novomeského.

Stretnutie s Christianom Vanderom zo skupiny Magma


Christian Vander a Lukáš Perný

Príhovor na vyhodnotení súťaže Literárna Senica Laca Novomeského 2015


Lukáš Perný počas príhovoru


Založenie občianskeho združenia DAV DVA v Bojniciach

 

Všetko podstatné za roky 2015-2013

 
"Človek je živočích, prevažne tvorivý, odsúdený vedome spieť k cieľu a byť dobrým staviteľom, totiž naveky a jednostaj si raziť cestu, nech by to bolo kamkoľvek...Nie je podstatné kam cesta ide, len aby šla.. Je nesporné, že človek rád tvorí a razí cestu, ale prečo vášnivo miluje aj deštrukciu a chaos. To mi povedzte. Vari nie preto, že sám sa inštinktívne bojí dosiahnuť cieľa a dovŕšiť začatý dom? Nemôžete vedieť či dom nemá rád iba zdiaľky a zblízka vôbec nie. Možno ho rád iba stavia, ale nechce v ňom bývať. ... Absolútny cieľ na Zemi, ku ktorému speje ľudstvo možno spočíva v neprestajnom dosahovaní, inými slovami v samom živote, nie v cieli."
Fjodor Dostojevskij

"Všichni přijdou až na konec cesty a pak je duležite, co jsi vykonal."
Alexander

"Zmizel kdesi po smrti otce před lety, a prýj žil jako zakletý, kdes na vesnici mezi lesy,"
Puškin, Eugen Onegin

"Nepriateľstvo blízkych býva oveľa ťažšie, než nepriateľstvo cudzích."
Demokritos

"Já nechci to vaše pohodlné umělé štestí! Chci Boha, chci poezii, chci skutečné nebezpečí, chci lásku, chci dobré i zlé, chci hřích! V tehle spoločnosti požaduji právo být nešťastný!"
Aldous Huxley, Brave New World

 

Vydanie albumu Perný & Kollár: Theatrum Mundi... zdarma pre všetkých...

Lucas Perny & Miloslav Kollár PROMO
 Lucas Perny & Milo Kollár: Theatrum Mundi,
Foto: Juro Danko

Perný & Kollár pripravujú album Theatrum Mundi: Zaznie na ňom indická sitar, drum and bass aj stredovek!

Music-zone.eu: Hudobné dvojka Lucas Perný a Miloslav Kollár podľa oficiálnej facebookovej stránky čerstvo nahrali nový album. Po dvoch rokoch od vydania debutu Astral Gate prichádza nový album s literárnou metaforou Theatrum Mundi. Na albume bude znieť indická sitar a drum and bass, stredoveká, píšťalkovo-mandolínová hudba s recitáciou autorských básní, kraut-rocková protivojnová kompozícia, sitar-funk, fúzia stredovekej-orientálnej a bigbítovej hudby, niekoľko folk-rockových skladieb a taktiež antické motívy. Duo opäť neopustilo svoju eklektickosť a svoju multižánrovosť posunulo aj do vôd nepoznaných. Nahrali aj tradičné koncertné čísla stredovekej hudby, ktoré pravideľne hrávajú na akustických koncertoch, avšak v elektrickej podobe. Album výjde na jeseň 2014 a okrem iného na ňom budú hosťovať aj speváčka Kristína Prekopová a zeuhl basgitarista Vladislav Žemba. Ďalšie informácie už čoskoro. Skupina taktiež nedávno zverejnila video zo svojho koncertu na FF UKF v Nitre s Vladislavom Žembo (v prílohe). Fanúšikovia sa majú načo tešiť. Sitar drum and bass bude v ich podaní prvý na Slovensku. Podľa neoficiálnych informácií album vydá trnavský label a rádio Bunker pod free licenciou Creative Commons. Skupina plánuje na jeseň krst CD a taktiež koncertné turné.

Krst CD Theatrum mundi
16. 10. 2014 sa konal krst CD Perný & Kollár: Theatrum Mundi. Akcia sa konala v spolupráci s vydavateľom CD a organizátorom podujatia Rádiom Bunker. CD bolo uvedené doživota spolu s koncertom na ktorom zahosťovali Kristína Prekopová a Vladislav Žemba.
PROMO VIDEO               KONCERTNÉ PROMO
Lucas Perny, Basement DNB Párty,
Foto: Katarína Orešanská

Hosťovanie na albume Ľudová veselica Milana Perného 5 a 6
✅ CD VI. je návrat ku klasickej ľudovke...
✅ CD V. je špecifické pre aranžovanie rytmov do slovenských ľudoviek - môžete sa tešiť na priam šamanisticky znejúcu verziu piesne "Keď mi prišla karta narukovať", využil som balkánske rytmy v tempe a lá Bregovič z Kusturicových filmov, inšpiráciu tureckými rytmami, bigbítom a song "Zasial som si bobovníka do chodnika" naaranžovaný v štýle známej kapely Banda.

Koncerty Lukáš Perny & Patrik Szentiványi 2015

✅ Katedrálka kulturológov, Klub Fuga
Psych-Kosmische-Space-Kraut-rock Jam Metroclub, Šaľa, 2015
Harmadik Ember Festival II, International avant-garde festival, Budapešť
✅ Singel Patrika Sentivániho


Lukáš Perny počas hudobnej skúšky s Patrikom Szentiványim, Šaľa, foto: Patrik Szentiványi

  i


Ze stejné látky jsme, z níž spřadají se sny a život je jen ostruvek,
co ze všechen stran je obklopený spánkem.

Wiliam Shakespeare: Búrka IV.I. s.76
 

September 2015, začiatok spolupráca s geopoliticko-kultúrny mesačníkom Z&K. Publikovanie populárno-náučných, osvetových a žurnalistických článkov Hľadanie definície Československého psychedelického filmu, Stále aktuálny vizionár Antonio Gramsci: každý človek (ktorý chce), môže byť intelektuálom - publikované v Studia Politica Slovaca, časopise ÚPV SAV (verzia dostupná aj na blogu), Revolúcia sa blíži! Bude budúcnosť progresívna alebo reakčná?, Dokumentárny film Vlakom do Radošiny, Kubánci dnes oslavujú veľký deň

Blokáda konvoja NATO


Príhovor na Hviezdoslavovom námestí.

https://youtu.be/m1TQp9RDQP8?t=30m58s

Príhovor za mierProtestné aktivity proti vojne a NATO

"Zem je guľa, ktorú drží na chrbte niekoľko idiotov."
Erich Maria Remarque
 

Kontrakultúra!
Miloslav Kollár: "Bratislavská kaviareň" je pre mňa iba symbolické pomenovanie istého modelu myslenia, ktoré v podstate nie je viazané na Bratislavu, a už vôbec nie na kaviareň, a vyznačuje sa hlavne monopolizáciou pravdy, unifikáciou ideí, vkusu a vzorov a zosmiešňovaním názorových oponentov.


 
"Keby 14 miliard rokov stlačíme do 14 rokov, Zem by existovala 5 rokov (čo je tretina dejín vesmíru), zložitejší tvorovia sa vyvinuli pred 7 mesiacmi, dinosaury vyhynuli pred 3 týždňami, dejiny ľudstva 3 minúty a moderná priemyselná revolúcia 6 sekúnd: to ukazuje aký krátky okamih zaberáme v dejinách vesmíru my, ĽUDIA." 3 minúty dejín rodu homo v rámci dejín vesmíru."
astrofyzik Alex Flippenko

 

"Súčasná éra sama seba sústavne vydáva za postideologickú, ale toto popieranie ideológie je faktickým dôkazom, že viac než kedy predtým sme od ideológie závislí (s.52)....Globálna dimenzia kapitalizmu môže byť uchopená len ako pravda zbavená významu, ako "Reálno" globálne trhového mechanizmu. Vydávanie kapitalizmu za neutrálny sociálny mechanizmus je ideológiou a dokonca utopickou ideológiou. Kapitalizmus je prvý socio-ekonomický řád, ktorý totalizuje význam: nie je globálny v rovine významu (neexistuje žiadny "kapitalistický svetonázor, kapitalistická civilizácia")..Je to sebaoslepujúca "iracionalita", ktorá korešponduje s "iracionalitou" nižších tried, ktoré volia PROTI SVOJMU ZÁUJMU ako ďalší doklad sugestívneho presvedčovania ideológie. Tak ako láska je slepá, tak aj ideológie, aj keď ľudia chytený v jej pazúroch slepí nie sú. ... E. Hobsbawn publikoval článok s názvom" Socializmus zlyhal, kapitalizmus zbankrotoval. Čo bude nasledovať?" Odpoveď znie: komunizmus!"
Slavoj Žižek: Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška:

"K zlu vedie tisíc ciest, k pravde len jediná."
Jean-Jacques Rousseau

"Všetci stojíme na jednom javisku veľkého sveta a čokoľvek sa tu koná, dotýka sa všetkých."
 J. A. Komenský: Jedného je potreba, 1668


"Po neúspechu všetko vyzerá hlúpo."
Fyodor Dostoevskij, Zločin a trest
 

Konferencia Novomeský - 110 rokov


Konferencia v Novom Slove

Konferenciu zorganizovali spoločnými silami doc. Lysý a Lukáš Perný v spolupráci s Inštitútom ASA (analýzy, stratégie, alternatívy), Spoločnosťou Laca Novomeského, Univerzitou Komenského, MSD, Bratislava 2018: European Youth Capital City, ÚPV SAV, Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Literárna Senica Ladislava Novomeského a Nezávislí. Členov programového výboru tvorili doc. J. Lysý, L. Perný, Mgr. M.Augustín, Mgr. J. Sivičeková a J. Procházková. Medzi vystupujúcimi a hosťami bol filozof a kulturológ prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc., poslanec NR SR, prof. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., rektor Akadémie médií, doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. a ďalší hostia, medzi ktorými nechýbali zástupcovia z Novomeského mesta detstva, zo Senice, vedení pani Milinou Rosovou
Tlačové správy:
www.aktuality.sk, Nové Slovo

Článok k 110. výročiu Laca Novomeského

Strom Laca Novomeského v Martine


Jana Sivičeková a L. Perný v Martine

Lukáš Perný a Jana Sivičeková o odkaze básnika. Dňa 20. marca 2015 prednášali v Martine členovia Klubu Nového slova a prispievatelia Slova, Lukáš Perný z Katedry kulturológie FiF UK a Mgr. Jana Sivičeková z Ústavu politických vied SAV. Jana Sivičeková tým zakončila svoj pracovno-výskumný pobyt, ktorý zahŕňal výskum archívnych fondov o davistoch (o Lacovi Novomeskom a Andrejovi Siráckom) v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice. Lukáša Perného pozvali na základe článku „Modernista, ktorých chcel zmeniť slovenské myslenie“, ktorý bol publikovaný v Slove. Všimla si ho pani učiteľka Ing. Lenka Huňorová, ktorá akciu Strom Laca Novomeského zorganizovala spolu so žiakmi Strednej priemyselnej školy v Martine, Novomeského ulica 5/24. Pre Televízia Turiec ku akcii "Strom Laca Novomeského" v Martine: "Novomeského predovšetkým vnímam ako veľmi pokrokovú bytosť, avantgardného spisovateľa, politika a revolucionára, ktorý sa snažil zmeniť slovenskú spoločnosť a vykoreniť z nej prežitky, ktoré v nej boli a v podstate dodnes sú.
 
Tlačové správy: aktuality.sk


Organizovaná inakosť mení sa v jednakosť.
Povinná sloboda mení sa vo väzenie.
 
Video z koncertu,Break (Aphrodite's Child)/Parable of Arable Land (Red Crayola) a Wyplaš Drum Solo

 

Debutová kniha: Monografia o hudobnej kontrakultúre 60. a 70. rokov, prezentácia knihy a voľné zdieľanie na webe 

V Klube Nového Slova, Bratislava sa konal krst knihy, vedeckej monografie Lukáš Perného: Hudobná kontrakultúra na prelome 60. a 70. rokov v kulturologickej perspektíve. Krstným otcom je PhDr. Luboš Blaha, PhD. Publikácia analyzuje problematiku významu progresívnej hudobnej kultúry a kontrakultúrnych hnutí na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia. Analyzuje filozofické a politické prúdy v kontrakultúrnych hnutiach a v umení so zameraním na hudobné žánre psychedelický rock a kraut-rock v rámci tzv. kontrakultúry. Téma je reflektovaná z viacerých interdisciplinárnych, kulturologických a filozoficko-estetických hľadísk – skúma vzájomné vzťahy a prieniky hudby, životného štýlu s filozofiou, resp. svetonázorom a politickými východiskami kontrakultúry daného obdobia. Odborná reflexia témy sa pohybuje od uchopenia kontrakultúrnych fenoménov vo všeobecnosti (kompletné zmapovanie kontrakultúrnej scény v rokoch 1967 – 1973 vo svete) až po jej konkrétne prejavy v tzv. kraut-rockovej subkultúre vo vtedajšej Nemeckej spolkovej republike. Autor venuje monografiu in memoriam pamiatke kulturológa, environmentalistu, progresívneho mysliteľa, politológa, publicistu doc. PhDr. Ivana Dubničku, PhD. (*1961 – †2014). Kniha je zaradená v publikáciách na stránkach:

KKult FF UKF http://www.kkult.ff.ukf.sk/publikacie
Inštitútu ASA
http://www.inst-asa.sk/publikacie.html
Kniháreň Slova
noveslovo.sk/c/Kniharen_Slova


 KNIHA ZVEREJNENÁ ONLINE FREE

Kde všade nájdete novú monografiu?

Kniha o hudobnej kontrakultúre 1960s & 1970s je momentálne dostupná v knižniciach:   Univerzitná knižnica Bratislava *
Mestská knižnica Bratislava (Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry Slovenská národná knižnica v Martine * Knižnica FiF UK v Bratislave * Univerzitná knižnica FF UKF v Nitre * Google knihy

Prezentácia monografie na FF UKF
kkult.ff.ukf.sk/culturologos-2122014

Slávnosť knihy v Novom Slove
http://noveslovo.sk/node/79255
 


Lukáš Perný a Ľuboš Blaha na uvedení knihy o hudobnej kontrakultúre sixties a seventies


Faust
: Co o světe jsem stačil dosud poznat je jen dukazem, že veliké a malé neexistuje. Že veš má stejne zvláštní stavbu jako slon. Chtel jsem sílu vypátrat a jeji učel, ne zevnejšek.
Slíbil si, že mi ukažše nejhlubší živobytí přírody. Kde je?
Mefisto: V tobě, v každém stéblu, co pod nohama máš. Žij jako milióny bratři tvých.
Spi, jez, pij a užívej si.  (zo Švankmajerovho filmu Lekce Faust)

"Spomienky si človeka vôbec nevážia ...chcel som urobiť film bez lží a kompromisov, zdalo sa mi, že mám niečo tak jednoduchého, tak ľahko zdeliteľného. Film, ktorý by mohol byť všetkým tak trochu užitočný, a mohol by navždy pochovať to čo mŕtve v sebe každý nosí. A namiesto toho som sám ja prvý, ktorý nemá odvahu niečo sám pochovať." z Feliniho filmu 8 1/2
 

Hudono zábavná Relácia 60's 70's FREAKS_JAM a DJ '60s Lucas
špeciálny s Lacom Lučeničom

Muzika a (kontra)kultúra 60s & 70s!Relácia nielen o hudbe, ale aj o študentských hnutiach, kontraštruktúrach a ich prepojení s filozofiou, spiritualitou a ďalšími umeniami. Venuje sa všetkým hudobným a umeleckým žánrom, móde, životnému štýlu doby a kultúrno-spoločenským témam prelomu šiestej a siedmej dekády. Moderujú Bubo (Roberto Capricioza) a '60s Lucas (Lucas Perny). Playlist archívu relácií dostupný na  Mixcloud

DJ '60s Lucas
Počas roka 2014 Lucas Perny prvý krát využil svoje znalosti o hudbe šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov a počas 1. mája na akcii Psychedelický prvý Máj v Klube Peklo Šaľa sa chytil DJského pultu... teda.. prepínania pesničiek podľa gusta milovoníkov šiestej a siedmej dekády, druhý krát to bolo na špeciálnej Yippie Párty v Art Clube Trnava, kde mu v tom pomáhal DJ Flower alias Marko Pažitný.

I. Kontrakultúra, protest songy a revolúcia vedomia (25.11.2014) https://www.mixcloud.com/radiotlis/60s-70s-freaks_jam/
II. Psychedelický rock I. (8.11.2014)
https://www.mixcloud.com/radiotlis/60s-70s-freaks_jam-pt-2/
III. Psychedelický rock II. (15.12.2014) https://www.mixcloud.com/radiotlis/60s-70s-freaks_jam-pt-3/
IV. Early 60s music: surf rock, rhytmn & blues a instrumentall rock (16.2.2015) https://www.mixcloud.com/radiotlis/60s-70s-freaks_jam-iv-early-sixties-6...
V. bubblegum pop (23.2.2015) https://www.mixcloud.com/radiotlis/60s-70s-freaks_jam-v-bubblegum-pop/
VI. 1960s funk, p-funk, psychedelic soul, breakbeats, black music (2.3.2015) https://www.mixcloud.com/radiotlis/60s-70s-freaks_jam-vi-1960s-funk-p-fu...
VII. 1964-1966 špeciálna časť s Lacom Lučeničom: Garážový psychedelický rock, freakbeat a proto-punk (9.3.2015) https://www.mixcloud.com/radiotlis/%C5%A1peci%C3%A1lny-psycheout-a-60s-7...


Portrét Lukáš Perný, foto: Katarína

"Osud je krutý. Když je člověk mocný nebo krásný, neštěstí na sebe nenechá dlouhu čekat. Bohové se smějí když stoupáš a z rozmaru se směji ze všeho co si vybudoval. Slávu, kterou ti dají ti jednou zase vezmou. Ďelaji si z nás otroky."
Filip II.

Záhada Považského bula
Lukáš Perný sa ako kulturológ  auguste podieľal na dokumente z cyklu Anasoft Litera o súčasnom spisovateľovi, Lukášovi Lukovi. Taktiež pripravuje recenziu na jeho tvorbu.  Článok, recenzia a video vyšli počas septembra 2014.

 

✅ Od septembra 2014 je  Lukáš Perný študentom Mgr. stupňa FiF UK v Bratislave, kde bude pôsobiť v rámci svojej vedecko-publikačnej činnosti. 

✅ 1. miesto na ŠVOUČ za prácu "Úloha kulturológie začiatkom 21. storočia alebo kultúra v neo-liberálnej post-spoločnosti", ktorá bola neskôr publikovaná v Novom Slove


Vystúpenie Lukáša Perného na konferencii k 110. výročiu Ladislava Novomeského

Bubenícky projekt Lucas Perny ft. Adam Magula

Hudobné vystúpenie dvoch virtuóznych perkusionistov, ktorí spojili dohromady psychedéliu, staroveké frázovanie antických ale aj stredovekých rytmov v etno štýle spolu s modernými rytmami drum´n´bassu či klasických etnických rytmov z rôznych kútov sveta.

PROMO VIDEO:
youtube.com/watch?v=vqFi-XgeTZg

Hosťovanie na albume Egona Dusta

Okrem rádiovej spolupráce Lukáš Perný hosťoval na koncertoch a CD kabaretného šoumana Egona Dusta - albumu Kabaret život. Z nahrávania vznikol kratučký dokument.


Lucas Perny s Egonom Dustom v rádiu Bunker

Krumplipapricash + Henry
Obnovená skupina Krumplipapricash vydáva nové EP s názvom "Rotten Krumplipapricash". Výjde oficiálne na Youtube. Bude obsahovať skladby v klasickom štýle psychedelického garage rocku.
Krátky comeback spôsobil návrat Henryho z juhu Španielska na Slovensko. Okrem EP Krumplipapricashu spolupracoval Lucas Perny s Henrym na šamanistickom singli "O dvoch stratených synoch", ktoré spolu spontánne nahrali v Leviciach a je dostupné free na Soundcloud.

Koncertná sezóna
 
Lucas Perny a Miloslav Kollár; Art Club, Trnava

V marci odohrali Lucas Perny a Miloslav Kollár krátky stredoveký set pre unirzitnú obec Nitry hneď dva krát - v nitiranskej synagóge a UTA-UKF v rámci ŠVOUČ. Ďalší koncert odohrali na akcii v Bratislave v podniku u Dežmára. 19.2. Lukáš Perný zorganizoval prednášku Stopom až pod Ararat, ktorú zdokumentovala TV Central. Lucas Perny a Miloslav Kollár vystúpili v relácii Záhrada: hovory o kultúre a kriku doby, v časti #31 Novodobí spasitelia. Marcové a aprílové koncerty priniesli nové živé nahrávky  VIDEO : Perny & Kollár : Live Radio Bunker Koncom marca odohrali Perný & Kollár úspešný koncert v podniku Checkpoint, Nitra. Podľa reakcií publika to vyzerá tak, že budúcnosť patrí hraniu živej hudby kombinovanej s elektronikou.


Lucas Perny & Miloslav Kollár, Synagóga

Na pomedzí marca a apríla sa objavil Lucas Perny v Trnave dva krát. Prvá krát sólovo v rámci literárnej čítačky v Art Clube a druhý krát s Miloslavom Kollárom na akcii organizovanej Rádiom Bunker. Prvou akciu, kde zahrali v roku 2013 Lucas Perny & Miloslav Kollár bol prostestný Kontraples v Bratislave, kde dostali 30€ pokutu, pričom bola akcia seriózne ohlásená. V médiách vyšlo niekoľko článkov FOTO VIDEO ČLÁNOK 1 (PLUS 7 DNÍ), 2 (MUSIC)O týždeň neskôr odohrali miniturné po strednom slovensku - Brezno (Bombura), Hriňova (Šangri-La). Z čajovne v Hriňovej vzniklo aj video. Report a rozhovor ku koncertu v UTA Nájdete ho tu tu.

Hudba.sk: prichádza revolúcia lásky
Na začiatku roka vydáva Miloslav Kollár EP Love revolution s hosťovaním Lukáša Perného na bicích nástrojoch...  

Perny a Kollár na Free Music Archive
Kurátor Rádio Bunker spúšťa zaujímavú kampaň pre podporu alternatívneho umenia a slobody tvorby na internete od 4.11

Vyšli recenzie a články: V útrobách temnoty prvého albumu The Doors z roku 1967 [Hudební recenze]. In: Musicpress.sk; Rock+; osobní blog. 2014.; Výtvarné umenie undergroundu v 60. rokoch: Psychedelic art, liquid light show, pop-art. In: Posterus. Ročník 7, číslo 1. Bratislava. 2014. ISSN 1338-0087 a Reflexia masovej kultúry u T. W. Adorna v komparácii s Gassetovou teóriou davov . In: Nové Slovo. 2013. ISSN 1336-2984.I. miesto na ŠVOUČ katedry kulturológie FF UKF v Nitre za prácu Rondely - praveká architektúra plná otáznikov; Nekrológ Rayovi Manzarekovi (Musicpress.sk); Výsmech pre chameleónstvo, intrigy a sliziactvo na doskách Divadla Andreja Bagara, Picard-Schiller Parazit [Divadelná inscenácia] (Nové Slovo)

Sólový album The Rondel
Lukáš Perný vydal v roku 2014 sólový album The Rondel...

 Lucas Perny: The Rondel

Bubenícke sóla Lucasa Perneho v kruhu pravekých rondelov: Slovenský avantgardný bubeník Lucas Perny vydá v priebehu júna nový sólový album. Bubeník, ktorý vydal pomerne úspešný drum solo album Psychedelic Springland a singel Newborn sa preslávil sólovým vystupovaním alebo hraním v drum’n'drone projekte Perny & Kollar. Album bude obsahovať dva hlavné žánrové okruhy – bubenícke sóla (kombinácia ethno, drum and bass, zeuhl music, psychedélie prelomu šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov) a experimentálnu elektronickú hudbu (inšpirovanú nemeckým kraut-rockom). Album bude odlišný od predchádzajúcich najmä hosťovaním hudobníkov a taktiež tým, že sa pôvodne nástrojovo vyhradený sólový bubeník zmocnil aj klávesových nástrojov a experimentovania so zvukom (mierne pokusy boli už na predchádzajúcom albume Psychedelic Springland, a to v skladbe “A Records Full Of Secrets”). Zo spomínaných hudobných hosťov spoluprácu potvrdili Jojo Blue, Peter Turay, Michal Čamaj, dlhoročný spoluhráč Miloslav Kollár, Henry, Vladislav Žemba, Milan Perný starší (bubeníkov otec) a možno aj špeciálny a významný hosť - Julo Fujak. Album bol nahrávaný v troch štúdiách – Štúdio P, Štúdio Soundlab a Štúdio Profil. Album výjde na internete a zároveň fyzicky. Objednať sa dá už teraz cez oficiálnu stránku interpreta (www.railman.szm.sk). Pozoruhodný bude aj obal albumu. Bude ho tvoriť motív pravekej, neolitickej stavby, tzv. rondelu. Autorom obalu je Martin Vacho. Posolstvom nového albumu bude návrat k pôvodnému zmyslu hudby, ktorý spočíva v jej tranzovom účinku na ľudské vedomie..


Lucas Perny; obal album The Rondel od Martina Vacha

Vychádza singel k albumu Rondel
Singel s názvom Afternoon Connection vyšiel 30. júna 2013 na
Youtube a Bandcamp, kde sa dá aj kúpiť. Viac v PR článkoch na hudba.sk a music-zone.


Lucas Perny & Peter Turay; obal singlu Afternoon Connection od Martina Vacha

Oficiálne konto na Bandcamp
Od júna je spustené oficiálne konto Lucasa Perného na Bandcamp, kde ho môžete podporiť kúpou nahrávok.   

 

...a ohlasy

Lucas Perny v časopise Nový populár
V októbrovom čísle časopisu Nový populár vyšla recenzia na album Lucasa Perneho - the Rondel. Autor recenzie je Juraj Gonšor.

Perny na krste CD v Prahe
Bubeník Lucas Perny vystúpi prvý krat v metropole Českej republiky a to 21. 9. 2013 v rámci krstu CD skupiny Block X. Akcia sa odohrá v časti Praha-Strahov, Blok 10 - Bar Desítka. Na akcii zahrá aj s gitaristom Jankom Májom, s ktorým hral na akcii Námestei pre ľudí, Bratislava.

Rozhovor: Lucas Perny pre TASR
Aj nekomerčná hudba sa má posúvať k masovým poslucháčom

Drum šou na Kamennom námestí
PR článok k novému záznamu z koncertu v Bratislave vo FULL HD kvalite.

Lucas Perny opäť v Rádiu_FM
 
Po premiére singlu Newborn sa bude Lucas Perny opäť vznášať na vlnách Rádia_FM. Tento krát v rámci relácie D2_FM v nedeľu u Veroniky Svorenčíkovej. Okrem toho je v pláne live relácia na Rádiu Devín - tvorba v priamom prenose, pravdepodobne na koniec septembra. A premiéra albumu v Rádiu Bunker.

Profilový článok v Nitrianskych novinách MY k vydaniu albumu
Jana Černákova: Nový album inšpirovala atmosféra magického rondelu
V novinových stánkoch od 12. augusta v Nitre
a od 19. augusta v Nových Zámkoch a okolí
!!! NITRA/KOMJATICE. Je neprehliadnuteľný svojím zjavom aj umením. Mladý muzikant s výzorom aristokrata našiel inšpiráciu v hnutí mods a v rukách kúzelnícky talent pre čarovanie s paličkami.... (
ďalej)

Music-zone.eu:Experimentálny album The Rondel je už pokrstený
Slovenský sólový bubeník a experimentálny skladateľ Lucas Perny vydal 21. júla svoj tretí sólový album pomenovaný podľa mystickej pravekej stavbe -The Rondel. Album bol pokrstený na UV_festivale, 27. júla v Rohožníku, a to Jánom Petrovičom z UV_teamu. O krste informovala aj Západoslovenská televízia. Na albume hosťujú interpreti elektronickej hudby - Jojo blue, Peter Turay; experimentálnej hudby - Julo Fujak, Henry; progresívnej rockovej hudby - Vladislav Žemba a taktiež nezaraditeľný multiinštrumentalista Miloslav Kollár či bubeníkov otec, Milan Perný St. Autorom pôsobivého obalu je Martin Vacho a o zvuk a mastering sa postaral Martin Kovarík... (ďalej)

Album "The Rondel" je už vonku!!!
Rozhovor pre Leviceonline.sk
VIDEO UPÚTAVKA
a prvá recenzia:
The Rondel: Najlepší album, pod aký sa Lucas Perny podpísal (Marek Danko): "Mám pocit, že zásadný zlom v jeho živote predstavuje práve The Rondel. Pojem označujúci fascinujúce stavby s magickým podtextom, no v Lucasovom prípade možno akýsi hudobný rituál, navodzujúci beztiažový stav mysle i tela. Ešte bohatšia ako zoznam hostí je zmes žánrov, ktoré sa na platni v drobnučkých fragmentoch objavujú. Určite nesmieme zabudnúť na kraut rock, zeuhl, psychedelický rock, súčasnú vážnu hudbu, drum&bass, avantgardu, atď. Mne osobne však postačí škatuľka free rock, ktorá v podstate zahŕňa najširšie možné pole pôsobnosti, aké sa v rockovej hudbe dá obsiahnuť. Verím, že Lucasova tvorba bude smerovať práve tam, kam je už teraz neodvratne namierená - k zásadným experimentálnym albumom z prelomu 60. a 70. rokov. To, že bude obohatená o aktualizačný moment 21. storočia, je samozrejmosťou, rovnako ako to, že nám dá spomenúť na praveké šamanské rituály. Album The Rondel nie je v žiadnom prípade určený bubeníkom či poslucháčom vyhľadávajúcim inštrumentálne exhibície. Blíži sa k regulárnym albumom, o ktoré by mali zavadiť hlavne fajnšmekri zbožňujúci všehochuť. Zatiaľ najlepší album, aký sa pod menom Lucas Perny objavil."   Marek Danko, hudobný kritik


Lucas Perny, Beseda u bigbítu
Foto : Jakub Hemala

Bilancia roku 2014
Začiatkom roka a potom ešte raz nasledovalo vystúpenie v Rádiu Devín, vystúpenie ako hosťa Egona Dusta v rádiu Bunker, koncerty a hudobné spolupráce s bubeníkom Adamom faunom Magulom, speváčkou Kristínou Prekopovou, s gitaristom Jankom Májom a kabaretným performerom Egonom Dustom; unikátny koncert s Marcom Magnanim v Trnave, Psychedelický prvý máj v Šali, koncerty v nitrianskej synagóge, famózny letný koncert na Basement DNB párty, jeden z najzvláštnejších trip koncertov na Woodstock párty s Krumplipapricashom, zajamovanie si gospelovými černoškami v Prahe na famóznej jam session v Sherlock Bare s T. Kacurezom a Lukášom Jablkovým Závinom, hranie v krásnom prostredí stredného slovenska (Zvolenská Slatina) v rámci Zážitkového kurzu Otan, sólové koncertovanie na festivale .Deň v Trnave a Drum Circus 5., koncert na Faunovej záhrade. V rámci kulturologickej praxe organizácia cestovateľskej prednášky v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, podieľanie sa na Dni zeme v Mojmírovciach.  Novinkou v mojom živote bola iniciatíva v rámci projektu Bratislava: European Youth Capital City 2018 kde ma pozvala K. Neveďalová, spolupráca s výtvarníkom Martinom Kochanom na festivale Divadelná Nitra alebo praxovanie v SNG.

Bilancia roku 2013
Vyše 40 odohraných koncertov a množstvo zážitkoch z nich prameniacich, vydanie úspešného albumu "Astral Gate" s Miloslavom Kollárom a hosťovanie na iných CD, promo videá z KC DUNAJ, prvý krát naživo v rádiu, prvý krát v TV (protesty Gorila), niekoľko rozhovorov a reportov k hudobnej činnosti, nahrávanie materiálu na nový sólový album (výjde v roku 2013), 20 nových básní, ocenenie v súťaži ŠVOUČ FF UKF za bubenícke sólo, publikovanie prvého vedeckého článku a niekoľko recenzií, rozšírenie nástrojov o darbuku a prvé pokusy s klávesovými nástrojmi. Lucas Vám ďakuje za všetko a teší na Vás v roku 2013, na nových koncertoch.
Váš Lucas

Všetko podstatné za rok 2012

"Žádný člověk nemůže žít se smrtí a vědet, že všechno je nic. Hodně lidí nemyslí ani na Smrt, ani na nicotu. Dokud nestojí na hraně života a nevidí Temnotu." Bergmanova 7. pečať

Album Astral Gate 
Lukáš Perný a Miloslav Kollár v roku 2012 vydali nový albu s názvom Astral Gate.
k

 Nový a debutový album experimentálneho zoskúpenia Lucas Perny & Miloslav Kollár s názvom Astral gate. Album je multižánrovou zmesou žánru drum’n’drone (žáner vynájdený projektom spolu s podžánrami drum’n’violin alebo drum’n’sitar, ktoré integrujú postupy elektronickej hudby hranej naživo, špecifických nástrojov a vplyvov rytmov z prelomu šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia).

Okrem kompozícií intutívnej hudby v štýle drum’n’drone sa na albume nachádzajú aj skladby, ktoré by sa dali zaradiť ku ’60s psych garage, ’70s jazz-funk, swingu, ethno a oriental music, antická hudba, psychedelic prog rock a avant-prog. Album bol nahraný sčasti v štúdiu P a sčasti v štúdiu Bunker (živý a post-produkovaný záznam zo živého koncertu v rádiu Bunker). Fotografie nafotila Zuzana Kurincová a o mastering trackov z rádia sa postaral Mário Hash. Viac na stránke diskografie. Album "Astral Gate" bol vydaný  v auguste 2012 a hneď následne vyšlo k nemu veľa PROMO materiálov: ROZHOVOR o albume ASTRAL GATE.

RECENZIA : Marek Danko : Pištec znovu klope na astrálnu bránu. Album zverejnený celý na soundcloud.com, hudba.sk, youtube,

...a ohlasy


Perný & Kollár krstili CD džemom

TRNAVA – 29.9.2012 21:50 – Majiteľ klubu “RockCaffé The Jam”, Maroš Novanský uvádza po úvodnom hodinovom koncerte, krst nového CD projektu Lucas Perny & Miloslav Kollár s názvom Astral Gate. Nielen filozofia komponovanej hudby tohto projektu, ale aj názov podniku prezrádza, že tento krst bol niečim výnimočný. Krstilo sa totiž pravým domácim jahodovým džemom, priamo od majiteľa. Pokrstené CD dal Miloslav Kollár symbolicky oliznúť všetkým fanúšikom v sále, medzi ktorými boli aj členovia teamu alternatívneho trnavského Rádia Bunker, vďaka ktorému CD vzniklo. Polovička spomínaného CD je totiž post-produkovaným živým záznamom z rozhlasovej relácie, kde hudobníci hrali v lete tohto roka. Počas koncertu zazneli niektoré skladby prvý krát naživo (Svätojánska víla, Private public life, 5 steps to 4th floor). Koncert trval až do skorých ranných hodín, pokračoval v štýle RETRO párty a bol ukončený príchodom miestnych policajtov, ktorí znepríjemnili náladu nielen hudobníkom, návštevníkom, ale aj majiteľovi podniku. Aj napriek zásahu policajtov bol koncert mimoriadne úspešný a hudobníci sa tešili priazni fanúšikov. Trnava žije bohatým kultúrnym životom, čomu svedčia pravidelne navštevované hudobné akcie v mestských alternatívnych kluboch, kde sa hrá všetko od jazzu až po drum and bass. Udalosť zdokumentoval fotograf Erik Hirner.Lucas Perny & Miloslav Kollár
Krst CD ASTRAL GATE v Roc
kCaffé The Jam,
Foto : Erik Hirner

"Jasne, úspěch není všechno co by si člověk přál. Pripadá mi to takový nenormální - postavit někoho na jeviště před všechny ostatní, zatímco někde v nákladních vagónech se houpou lidi všeho druhu: vandráci, snobové, gentlemani, flákači, prúseráci, celoživotní nuly.. My, kdo máme od slunce spálenej palec, si nic nenalháváme. Pujdeme po osamělých cestách. Říkejte nám jak chcete, ale v srdci si mi všichni přejeme strčit hlavu pod křídla. ... Myslím si, že spěv mě drží na tomto světe víc než bible. A myslím, si, že když máte u sebe plníci pero, mohou vás okrást."
Bob Dylan

Nemôžeš zastaviť mraky tým, že postavíš loď. /z filmu Dead man/

 "Někdy mě noc, ta temnota, to ticho tíží. Ten klid naháni strach. Bojím se ho víc, než čehokoliv jiného. Připadá mi jenom zdánlivý, jakoby se za ním skrývalo peklo. Myslím na to, co zítra uvidí moje deti. Říkají, že svět bude nádherný, ale to je věc pohledu. Když stačí zazvonení telefonu a všechno se zhroutí. Je třeba žít mimo všechny vášne, mimo city. V harmonii, kterou najdeš jen v největších uměleckých dílech, v onom fascinujícím žáru. Musíme sa naučit milovat sami sebe, abych dokázali žít mimo běh času vyvázáni. Vyvázat se." z Felinho La Dolce vita

Začiatok vedeckej práce

Lukáš Perný publikoval svoj prvý vedecký článok, ktorého náplňou je rozbor filozoficko-politicko-právneho diela J. J. Rousseaua - O spoločenskej zmluve. Článok s názvom Biblia francúzskej revolúcie nájdete tu. Okrem toho bola publikovaná recenzia na album skupiny Orange Alabaster Mushroom band, vyšiel v časopise Rock+. Výsledkom mojej vedeckej činnosti na kulturológii FF UKF boli seminárne práce na tému : Interpretácia filmu The Doors, Rondely – praveká architektúra plná otáznikov.

Katedra kulturológie FF UKF udelila mimoriadne štipendium Lukášovi Pernému za reprezentáciu katedry kulturológie a FF UKF v hudobnej oblasti. Oceňený preto verejne vyjadruje úprimné poďakovanie aj na svojich stránkach.


Lukáš Perný v rádio Bunker, foto : Martina Kinčeš


Lukáš Perný v rádio Bunker, foto : Martina Kinčeš

Hudobný život a koncerty
Na stránkach music-zone.eu vyšiel
REPORT o koncerte v Malej Synagóge s názvom "Perný & Kollár hrali v trnavskej synagóge pre Raviho Shankara". Dva reporty z koncertu Perný & Kollár a Hex v Malackách vyšli v miestnych periodikách (REPORT 2, REPORT). Počas novembra 2012 odohrali Lucas Perny & Miloslav Kollár úspešný koncert na PsyTrance Párty Trip To Zen na chate Záruby neďaleko Smoleníc (VIDEO 1, 2, 3). Koncom novembra odohrali koncert v rámci literárno-hudobno-dramatického festival Siete (FOTO 1, 2).

Slečna Hanka Blažeková namaľovala nové logo Perný & Kollár a pop-artový obraz Lucasa (vpravo). Počas októbra 2012 odohrali Lucas Perny a Miloslav Kollár koncerty v Leviciach a Šali (dokonca aj v rámci Krumplipapricashu), v Nitre (na univerzitnej pôde UKF) a Lucas Perny odohral sólový koncert v kultúrnom priestore Nástupište 1-12 v Topolčanoch.

Na koncertoch sa úspešne predávali CD a všetky boli zdokumentoané fotografiami, ktoré nájdete na oficiálnej facebookovej stránke alebo stránkach google+. V novembri odohrali Lucas Perny & Miloslav Kollár dvá významné koncerty : prvý na psytrance párty v Smoleniciach - chata Záruby a druhý na festivale Siete v Bratislave. 

V stredu 24.10.2012 o 20:00 h vystúpili v Univerzitnom tvorivom ateliéri pri FF UKF sólový bubeník a študent kulturológie Lucas Perny, ktorého bude doprevádzať na syntetizátoroch (a ďalších nástrojoch) dlhoročný spoluhráč, multi-inštrumentalista a absolvent histórie a politológie FF UKF Mgr. Miloslav Kollár. Hudobníci vydali počas leta 2012 debutový multižánrový album Astral Gate, ktorým otvorili novú kapitolu hudobnej kariéry. Umelecká koncepcia projektu je založená na intuitívnej (improvizovanej) hudbe, vlastných kompozíciách z albumu Astral Gate a bubeníckych kompozíciách, ktoré Lucas vydal na svojich sólových albumoch a singloch (Psychedelic Springland, Newborn). Rituálne bubnovanie a hudba, ktorá odmieta akékoľvek zaškatuľkovanie, integruje drum'n'bass, psychedelický rock a avant-gardnú hudbu v štýle bubnovania šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Zdroj 
Rozhovor : Projekt intuitívnej hudby Lucas Perny & Miloslav Kollár Leviceonline prináša rozhovor
 

11. júna 2012 - "Nedávno sme priniesli rozhovor s nadaným sólovým bubeníkom Lucasom Perným, ktorý hudobne spolupracuje aj s levickou skupinou Krumplipapricash. Charizmatický hudobník však nezaháľa na vavrínoch, aktívne koncertuje a po prináša nový hudobný projekt, v ktorom ide o improvizovanú experimentálnu hudbu." (čítať ďalej)

Fotografie z vystúpenia na záhoráckom UV_festivale nájdete tu.
Forografie z turné
na východe a severe SR (Tabačka, Košice, Podolínec) nájdete tu.
Lucas Perny & Miloslav Kollár s featuringom malackých hudobníkov na Besede u bigbítu 2012,  fotografie z Besedy u bigbítu, Video report z TV Slovácko


Lucas Perny a Miloslav Kollar, ´MAlá Synagóga - www.magallery.sk, Trnava

Koncert  IN RETRO WE TRUST
V sobotu, 26.5.2012 odohrali Lucas PErny & Miloslav Kollár úspešný koncert v Malej Synagóge, Trnava. Rekacia organizátorov : Bolo to super, velké oživenie Malej synagógy.Týchto hudobníkov doporučujem vypočuť si. Majú pred sebou veľkú budúcnosť.
Fotogalérie z koncertov

Lucas Perny "U Očka" v Bratislave itylife.sk/koncert/poison-candy-lucas-perny-art  : "Rockové dračice Poison Candy, Lucas Perny a jeho našlapaná sólová bubenícka šou a kapela Art..."


Lucas Perny & Miloslav Kollár naživo v rádiu Bunker - v nedeľu 15.7 - Lucas Perny & Miloslav Kollár zahrali v rádiu Bunker živý koncert, oprezentovali singel a hovorili o intuitívnej hudbe, filozofii hudby a zmysle života hudobníka. Záznam bude dostupný na stránkach rádia Bunker.

 
 
...viac fotografií v plnom rozlíšení tu

 

 

Začiatok projektu Perny & Kollár

Lucas Perny's Live Drum Solo Show a spolupráca s Miloslavom Kollárom. Sólové vystúpenia Lucasa Perného príležitostne obohatí so svojim talentom multiinštrumentalista Miloslav Kollár (SPKK, Capre Zo Šaly, Audiokatarzia, Krumplipapricash), ktorý bude pravdepodobne hosťovať aj na novom Lucasovom EP. Nahrali spolu zatiaľ iba dve neoficiálne nahrávky, ktoré boli zverejnené na Lucasovom Soundcloude.


 foto : Erik Hirner


Lucas Perny & Miloslav Kollár na koncerte,
Foto : Erik Hirner

Music-zone.eu : Lucas Perny & Miloslav Kollár naživo v KC DUNAJ! Promo článok k videám z KC DUNAJ na Music-zone.eu http://music-zone.eu/lucas-perny-miloslav-kollar-nazivo-kc-dunaj/

Posledný júnový koncert
16.6.2012 odohrali Perný & Kollár posledný júnový koncert v Café RocK The Jam, Trnava. Fotografie nafotil profi fotograf Erik Hirner.

 

 

PART 1

PART 2

PART 3

fotogaléria

DVD Lucas Perny & Miloslav Kollár LIVE v KC DUNAJ BRATISLAVA  FREE K DISPOZÍCII NA YOUTUBE.com

V štýlovom nočnom klube KC DUNAJ sa uskutočnil 3.3.2012 koncert s názvom Countdown to UV_2012. Lucas Perny tu odohral sólový koncert spolu s hosťom Miloslavom Kollárom. Perličkou večera bola fantastická hudobná skupina Kvety Nikotínu. Akcia niesla názov Countdown_to UV, pretože pod organizáciu sa podpísalo občianske združenie UV z Malaciek, ktoré každý rok organizuje rozličné kultúrnej akcie ako napríklad Vianočný_UV Festival, UV_Máj alebo UV_Festival v Gajaroch. O.z. podporuje najmú alternatívne hudobné skupiny a hudobníkov. Členovi o.z. sú Ján Petrovič (marketing_director, dramaturg), Braňo Hindra (PRESS/PR director, moderátor, dramaturg), Sabina Maršálkova (partnership&project director), Pavol Buček (technical director), Kristína Pilková (project&backstage manager) a Silvia Salčíková (project manager, accountant). Niektorí členovia sú zároveň hudobníkmi, ktorí pôsobia v hudobnej skupiny Ibuprofen. Viac o o.z. UV na http://sk.uvfestival.euProjekt improvizovanej experimentálnej hudby postavenej na bicích nástrojoch Lucasa Perného a nástrojových alternáciách -syntetizátory/elektronika/sitar/husle, ktoré obsluhuje multiinštrumentalista Mgr. Miloslav Kollár. Hudba vzniká priamo na pódiu a jednotlivé časti sa rozvíjajú priamo od atmosféry, ktorá vzniká v koncertnej sále.

 

 

Znovuzrodenie ako začiatok sólovej koncertnej dráhy

Lucas Perny : Newborn

Bubenícka podpora protestov Gorila
Zmes fotografií zo rozličných médií, re-publikovaných cez oficiálny facebook web.   

Newborn vo videu Romana Baraníka
Fragment singlu Newborn bol použitý vo videu Jojo mastera - Romana Baraníka, ktoré si môžete pozrieť tu :
http://www.youtube.com/watch?v=z--7ujg2Anw Kameru obsluhovala Lucasova spolužiačka z UKF, Katarína Kissová.

Marek Danko : Newborn (recenzia)
 "Znovuzrodenie Lucasa Perného
"
Po rozhovore, rádio premiére a sledovanosti na Youtube prišla aj pozitívna kritika z pera Mareka Danka s názvom "Znovuzrodenie Lucasa Perného". Vidíme sa na koncertoch.  (čítať ďalej)

Rozhovor : Sólový bubeník Lucas Perny vydal nový singel Newborn  
27. decembra 2011 - Lucas Perny - Sólový bubeník, ktorý vydal dva experimentálne bubenícke albumy a ktorému k popularite pomohli aj videá na Youtube a vydania albumov na last.fm. Práve dnes 27. decembra 2011 bude v rádiu_FM v relácii Pohoda_FM premiérovo odprezentovaný jeho nový singel pod názvom NEWBORN. Aj pri tejto príležitosti sme Lucasovi položili niekoľko otázok... (
čítať ďalej)

Rádio premiéra singlu "Newborn"
 Vypočujte si rádio premiéru singlu "Newborn"
(v 27-mej minúte) v archíve Rádia_FM cez mixcloud.com
 

V utorok (27.12.2011) o 20:00 na rádiu_FM v Bibinej relácii POHODA_FM zaznie nový singel Lucasa Perneho - "NEWBORN", vydaný vydavateľstvo Small Music Theatre Label.


Lucas Perny; Newborn; Art work cover : Gabriela Halás


Lucas Perny na proteste Gorila,
 foto : Michal Babinčiak


Photo : Sandra (Čajová Konvica)

 

Všetko podstatné za rok 2011

"A teď sme v situaci, kdy musíme najít cestu k tomu puvodnímu vnitřnímu prožití jistoty toho bezpečí, začlenení každého z nás do univerzálni reality, do tao. A bez nejakejch veľkej kouzel, transcendentálních meditacích a nevím jakejch špású, nebo mystického zření, žraní halucinogeních hub, měnení vědomí - na to lze selským rozumem. Ten filozof podniká syzifovskou práci, aby dokázal, že nejspolehlivejší postoj člověka k poznání je
zdravej selskej rozum."
Egon Bondy

Metafyzika lásky a slobodnej vôle podla Danteho...
- Co je to láska že z ní vychazeji všechny činy, dobre i špatne?
- Je to vrozená dispozice, která ponouká duši milující dobro a nekonečné blaho, aby se obracela ke všemu co považuje za dobré, a přijemné a nemněla klid, dokud toho nedosáhne.
- Potom však nemuže byt svobodna a zodpovedna, ať si počina dobre či zle.
- Za náklonnost k žádoucím věcem člověka nemuže,je to jako když včely cosi pudí aby vyráběli med. Jenomže člověk dostal dar videt dál než včely. Svobodu videt dál a muže usmernit to první chtení. Dostal tak do daru rozumu, který dokáže ovládat vuli, schvalovat aneb odmítat přirozená hnutí. V tomto soudu rozumu spočívá svodobná vule a za nič člověk zasluhuje odmenu nebo trest
 

Vydanie albumu Psychedelic Springland a koncerty

V roku 2011 vychádza v poradí druhý sólový album s názvom Psychedelic Springland. Dodnes je komunisticky zdarma k dispozícii na stránkach Youtube a Bandcamp...

Lucas Perny: Psychedelic Springland

ohlasy...hlasy..

Lucas Perny vydáva experimentálny album Psychedelic Springland zadarmo
Tlačová správa zo stránky hudba.sk prenikla aj na topky.sk, reportaze.sk, MusicList.cz, news.sk, folk.sk a mnoho ďalších stránok.

rockforeverANDvogue: Lucas Perny and Psychedelic Springland: Recenzia na Psychedelic Springland na Musicone.sk a v časopise Rock+ - 4. číslo /2011 : Marek Danko : "Psychedelická jar paličkami Lucasa Perného" www.rockplus.cz
stiahnuť PDF : full kvalita / web kvalita

blogMinerva : Avant-garde bubeník LUCAS PERNY. Niektoré stretnutia ovplyvnia.   fotosession a blog

Týmto smerom by som chcel spropagovať slečnu umelkyňu Gabrielu Halás, ktorá aktívne maľuje obrazy a je autorkou obalu môjho sólového albumu. Ide o mimoriadne talentované mladé dievča, ktorej tvorba prešla od surrealizmu k absurdnému realizmu. Okrem jej vlastných umeleckých diel maľuje aj obrazy na objednávku (portréty, krajiny a iné, rozličné témy).
Ukážky jej prác : na
facebooku alebo tu.

Rozhovor od Fendis Homolovej na jej stránkach rockforeverandvogue: ...pokračujte na : Men in rock part 2. psychedelický bubeník Lucas Perný
Lukáš Perný. Talentovaný 19 ročný bubeník z Komjatíc pri Nitre, ktorý si razí cestu životom aj napriek tomu ,že nie každý jeho názory a ideológiu chápe. Vyskúšal mnoho kapiel a pohybuje sa na koľajniciach medzi 60tými až 70tými rokmi rock n rollu a psychedélie. Ako sa dostal k tomuto smeru a čo hok tomu viedlo nám už rozpovie sám / pokračovanie
 

Art-rockový projekt Matej Mikloš a Lukáš Perný

PROMO Matej Mikloš & Lucas Perny v médiách
Mikloš a Perny zakladajú nový projekt inšpirovaný Collegium Musicum

Tlačová správa zo stránky hudba.sk prenikla aj na topky.sk, reportaze.sk, MusicList.cz, news.sk, folk.sk a mnoho ďalších stránok. Je to vôbec prvý razantný prienik do mediálneho sveta.

Projekt Mikloš & Perný pripravil aj nové vlastné skladby, ktoré si môžete vypočuť priamo z Facebookovskeho fanklubu, ktorý je prepojený s MySpace.

MIKLOŠ & PERNÝ PROMO


EP Lucas Perny & Matej Mikloš,
Maľba od Gabriely Halás


Lucas Perny; Art work cover : Gabriela Halás

Sólové koncerty 2011
Koncert - Vianočný UV_FEST
"Osobne som sa najviac tešila na bubeníka Lucasa Perneho, ktorého bubnovanie Vás doslova prenáša do inej dimenzie. Je to veľmi talentovaný, energický a zaujímavý človek.." Čajová Konvica (
čítať ďalej)

Foto - koncert na Colourfeste 2011
Sólový koncert na Colourfeste Šaľa bol v duchu energického perkusionistického hrania na minimalistickej zostave pozostávajúcej z bong a mini-snare drumu. Napriek tomu sa ľuďom táto avantgarda páčila a vyžiadali si dokonca prídavok. Bolo to fantastické publikum.
Čoskoro ďalšie info na
www.colourfest.sk 

Narodeninový koncert
UV & Lucas Perny 20 B Day Party, Ibuprofen & big jam session. Verejná oslava 20-tky sólovým koncertom, spojeným s oslavou založenia občianskeho združenia UV, ktorý organizuje Lukáš "Lucas" Perný s Ianom Petrovičom z občianskeho združenia UV.

Smolenický dredatý festival
 Týždeň po Modre nasledoval ďalší skvelý koncert... RESKAÁ FEST SMOLENICE, kde sme vystúpili spolu s Braňom Hargašom. Fotografie opäť od Martina Boriša nájdete na Picasawebe alebo
FacebookWebe.

Najlepší koncert tohto roka + foto
V sobotu 24.9.2011 o 22:50 sa odohral solo Lucas Perny koncert na Modranskom vinobraní, v nádvorí múzea Ľudovíta Štúra. Milujem Modru! Fantastické publikum, jednoducho skvelý sólový koncert. Ďakujem


Fotoalbumy (foto : Martin Boriš a ďalší) 
PicasaWeb, FacebookFoto : Martin Boriš

Lucas Perny's Drum Solo Show Bratislava

Lucas Perny's Drum Solo Show Modra
Foto : Martin Ambruš


Foto : Klaudi Ligačová

 

Koncert s Egonom Dustom
V sobotu 10.9. odohral Egon Dust koncert so svojou skupinou, kde boli ako špeciálni hostia aj Lucas Perny, Majlo Štefánik (projekt SPKK, Hrana) či Joseph Steinecker (známy z kapely Marry Age, Carpe Diem). Kvalitné fotografie z tejto akcie nafotili Lubos Kaššovic (rgf.sk), Yuray Mráz (Musicpress.sk) a Viliam Vili (ilovemusic.sk). Na nasledujúcich stránkach nájdete ukážku z ich práce. Všetky fotografie z koncertu nájdete v uvedených fotoalbumoch. Výber oficiálnych fotiek nájdete zatiaľ na
na oficiálnej stránke AKM night. Pribudne tiež report a ďalšia recenzia na sólové CD na stránkach Musicpress.n Fotoalbumy : facebook web / Picasaweb / AKM we


Lucas Perny ako hosť Egona Dusta
Photo : Csa Rgf (
www.rgf.sk)

Nástup na univerzitu
Od 6. 6. 2011 je Lukáš Perný oficiálne študentom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore
kulturológia na filozofickej fakulte.  Since 6th September 2011 is Lucas Perny student of Constantine the Philosopher University in Nitra (culturology) at Faculty Of Arts.

...pokračujte do archívu... 

© Lucas Perný  2004-2022

 

      

 

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ONDREJA CABANA V KOMJATICIACH

žiak ZŠ a správca školskej stránky 1998 - 2007

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ  V NITRE
stredoškolský študent, editor časopisu Pauzák


KATEDRA KULTUROLÓGIE FF UKF V NITRE
študent kulturológie na FF UKF v Nitre

KATEDRA KULTUROLÓGIE FiF UK v BRATISLAVE
študent kulturológie na FiF UK v Bratislave

INŠTITÚT FILOZOFIE FF PU v Prešove
doktorand odboru dejiny filozofie

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÉ V PRAHE
NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA

stážista na Katedre filosofie
 

Ukážka z ohlasov a citácií doma a v zahraničí

citácia v štúdii Bernard Bolzano’s Economic Visionariness (Politická ekonomie)

citácia v štúdii Kultúrno-spoločenské podmienky pre vznik prvej samostatne fungujúcej galérie na Slovensku 

recenzia na Utopistov v Právnom obzore

citácia v diplomovej práci Tereza Šimčíková: Edukace v utopistických dílech

citácia v diplomovej práci Barbora Nikodém: Referendum ako nástroj priamej demokracie

citácia v karentovanom časopise FILOZOFIA

citácia v diplomovej práci

citácia v štúdii M. Ambrózyho

citácia v štúdii J. Šveca

citácia v štúdii J. Šveca

citácia v litovskej štúdii VAIDA NEDZINSKAITĖ-MITKĖ, NERIJUS STASIULIS Modern National Identity and Patriotism

citácia v dipomovej práci Tomáša Blatného obhájenej na Katedre divadelnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe Divadelně-utopický experiment vévody Jiřího II. Sasko-Meiningenského

citácia v práci Elzbiety Kal o slovenskej sorele (Akademia Pomorska w Słupsku)

citácia v práci Lenky Lee o utopickom projekte Klácela (Masarykova univerzita)

citácia v práci M. Ambrózyho o sociálnom myslení J. Francisciho

citácia v bakalárskej práci Dominik Halíř: Gracchus Babuef a spiknutí rovných, Západočeská univerzita v Plzni

citácia v zahraničnej štúdii вченко Н. С.: ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ АСОЦІАЦІЇ В КАРНАВАЛІЗОВАНОМУ
АНІМАЦІЙНОМУ ЕКОДИСКУРСІ «ZOOTOPIA»

citácia v knihe A History of Slovak Economic Thought od profesora Júliusa Horvátha z Central European University,

citácia v dizertačnej práci umelkyne Megan Bickel z Univerzity Louisville,

citácia v práci Jána Bureša Analele UniversităŃii din Craiova a taktiež v práci pre časopis Politické vedy,

citácia v práci V. Ledňákovej Gajdošovej (International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries, Londýn),

citácia v článku časopisu Litovskej akadémie vied, citácia v štúdii A. Kluknavskej (Právnická fakulta UK),

citácia v štúdii A. PALSCÓ publikovanej Gréckokatolíckou teologickou fakultou PÚ,

citácia v recenzii J. Sivičekovej (SAV), citácia v štúdii A. Jaškovej a A. Sabolovej Fabiánovej,

citácia na talianskej Wikipédii pri hesle Ondreja Cabana a maďarskej Wikipédii pri heslách Utópia a Nagycétény, na anglickej Wikipédii pri heslách Communitarism, Laco Novomeský, The Weight of Chains a iné,

citácia v bakalárskej práci Z. Smažíkovej a bakalárskej práci J. Černej, v bakalárskej práci M Batelkovej,

odkaz v článku Slovander, hradiska.sk

citácia v Slovníku divadelných kritikov a publicistov (M. Daubravová, heslo Novomeský)

citácia v článku The History and Philosophy of Communitarianism,

citácia v knihe Antiglobalista (L. Blaha) a zborníku The Central European Left and Europe –Beyond Liberalism,

citácia v článku prof. Sirůčka, v článku J. Merhaunta,

uvedenie v osnovách na Vysokej škole ekonomickej (kniha Utopisti), Prešovskej univerzite (kniha Štúrovci a Hegel) a na Ukrajine,

odkaz na hudobnú tvorbu v diplomovej práci A. Kvasničku (Masarykova univerzita),

odkaz na divadelné recenzie vo výročnej správe Divadelnej fakulty VŠMU,

heslo v Hudobnom slovníku.

 

INŠPIRATÍVNE OBČIANSKE ZDRUŽENIA, PROJEKTY, STRÁNKY A INŠTITÚCIE

 MATICA SLOVENSKÁ

SPOLOK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

VYDAVATEĽSTVO A TLAČ IRIS
 iris-knihy.sk a iris-tlac.sk

OBČIANSKE ZDRUŽENIE DAV DVA

KLUB NOVÉHO SLOVA


SPOLOČNOSŤ LADISLAVA NOVOMESKÉHO

INŠTITÚT ASA - ANALÝZY, STRATÉGIE, ALTERNATÍVY

Výskumný, vzdelávací a vydavateľský inštitút

ĽAVÉ SPEKTRUM


ĽAVICOVÉ SPEKTRUM

THE VENUS PROJECT           NEZÁVISLÍ
 


OBČIANSKE ZDRUŽENIE RÁDIO BUNKER A GODOT


...a spriaznené projekty:       
RockCafé TheJam   Art Club   Klub inšpirácie Trnava

SLOVENSKÉ CENTRUM DIZAJNU, SNG

OBČIANSKE ZDRUŽENIE RÁDIO TLIS

OBČIANSKE ZDRUŽENIE NÁSTUPIŠTE 1-12 TOPOĽČANY    

 OBČIANSKE ZDRUŽENIE MÚZEUM ALIVE MODRA

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ĽUDIA PRE MALACKY

OBČIANSKE ZDRUŽENIE UV_FEST

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
KINEČKO POD HVIEZDAMI

OBČIANSKE ZDRUŽENIE PEZINSKÉ BUBNOVAČKY

Faunova záhrada Pezinok

Čajovňa na konci Vesmíru Šaľa

Čajovňa Cattea Bratislava 

Staničný hostinec Šurany

Čajovňa na hrade Levice   

Čajovňa Šangri-la

Tabačka Kulturfabrik Košice

Bowling Bar Cífer

pklife.sk : kultúra v okrese Pezinok

DRUŽSTEVNÉ ORGANIZÁCIE
Slovenský zväz bytovych družstievZVÄZ POĽNOHOSPODÁRSKYCH DRUŽSTIEV A OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ SRSlovenský zväz bytovych družstiev
podporuj družstevné a družstevné organizácie,
 podporíš národnú ekonomiku, kvalitných výrobcov a sociálnu súdržnosť

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ZSSK
cestuj verejnou dopravou, ušetríš životné prostredie

VLAKY.NET 
npz MDC

HUDOBNÉ ŠTÚDIÁ A LABELY
SOUNDLAB
Small Music Theatre Label
 

ZAUJÍMAVÉ BLOGY A STRÁNKY

Martina Obertová Design
ttalentovaná dizajnérka, odporúčam

Milan Perný
Miloslav Kollár
Eduard Chmelár  
Lečové hovadiny

Gabriela Halás
 

hard rock 70s blog
my-favouriterecords.blogspot.com peppermintstore.blogspot.com
psychedelicobscurities.blogspot.com 
henrygoesrock.blogspot.com
sheenka.blogspot.com
chasethedrummer.blogspot.com
Fendis Homolová - Rock Forever & Vogue
noistette.nl or the best Soft Machine website
czechprog.blogspot.com
fontanela.estranky.cz

 

Agience Photography
Lubica Martincova Photography
Katarína Aćélová photography
Peter Ďureje keramika, hrnčiarstvo
Luboš Kaššovic foto :: www.rgf.sk

Čajová • BananaMoon Observatory
Pepstov hudobný kútik
Milan Kuzmický at lifetime
Lettenia Blog - Art of a Soul
Kudzo   DJ Škodis
    Coccinella
my paranormal life  mysteria.sk  angels.wordpress
poznanie.sk    moviemania.sk
osobnosti.sk   slovakblues.sk  bandzone.cz
Umelecká kultúra a štýl '60s a '70s / Art, culture and... na Facebooku

Amati - Kraslice, Czechoslovak Drums and Percussion na Facebooku


Fan webstránky hudobných skupín


Stránka o filmoch môjho života

'čo práve počúvam...

'60s & 70s
rock/
psychedelic / experimental / blues / rock and roll/ art rock /avant-garde /
rock/pop-rock/art rock/symphonic rock/ big beat/jazz rock

 Práve počúvam (online) l as lucasperny
Last.fm Logo

   © PhDr. Lukáš Perný, PhD.  2005-2022  l
 Všetky práva vyhradené.
Creative Commons na vybrané časti.

Stránka nepodporuje Mozzilu, vhodné pre Internet Explorer alebo Opera.